Tag Archieven : agent

MKB-Nederland: ‘Lokale partijen, stop de groei van lokale lasten’

februari 28, 2018 11:53 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het onbegrijpelijk dat de lokale lasten voor ondernemers dit jaar opnieuw fors stijgen. Volgens het CBS verwachten gemeenten dit jaar 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te innen. Dit is 2,5 procent meer dan in 2017 en bijna het dubbele van de verwachte inflatie van 1,3 procent. ‘Wij roepen lokale partijen op om bij de coalitievorming na de gemeenteraadverkiezingen de lastenstijging voor ondernemers en burgers een halt toe te roepen’, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland.

OZB-inkomsten

De OZB-inkomsten van gemeenten gaan dit jaar met 2,5 procent omhoog, de parkeerheffingen met 4 procent en de toeristenbelasting zelfs met 10,7 procent, aldus het CBS. Alleen de begrote opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing daalt licht met 0,2 procent. ‘Die ongebreidelde groei van de lokale lasten gaat maar door. Dat is onbegrijpelijk.’ Dit geldt zeker nu het kabinet afspraken heeft gemaakt met de VNG om het Gemeentefonds in vijf jaar met maar liefst 5,6 miljard euro te laten groeien. Dit jaar krijgen gemeenten al 1,3 miljard euro extra van het rijk. De inkomsten van gemeenten uit dit fonds nemen de komende jaren daardoor al met een kwart toe. En gemeenten mogen dit geld vrij besteden.

Micronorm

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat lokale lasten tot maximaal de inflatie mogen toenemen. ‘Als gemeenten hier niet hun eigen verantwoordelijkheid in nemen, zal het rijk een micronorm moeten opleggen die lokale overheden verplicht de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen.’ Een gematigde lokale lastendruk is van groot belang voor het ondernemingsklimaat van een gemeente. Het stapelen van allerlei belastingen, zoals precario, baatbelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting en parkeerbelasting moet stoppen, aldus de ondernemersorganisaties

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het onbegrijpelijk dat de lokale lasten voor ondernemers dit jaar opnieuw fors stijgen. Volgens het CBS verwachten gemeenten…

Registratie en bewijs voor de invoertariefcontingentperiode knoflook 2018

februari 28, 2018 11:04 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Via RVO- Voor de contingentperiode 2018 moet u zich opnieuw laten registreren als traditionele of nieuwe importeur van verse knoflook.

Binnen het tariefcontingent knoflook (Verordening (EG) nr. 341/2007) kunt u verse knoflook uit derde landen invoeren tegen een ad valoremrecht van 9,6%. Hiervoor heeft u een invoercertificaat (A-certificaat) nodig.

Registreren

Wilt u een A-certificaat aanvragen? Dan moet u zich bij RVO.nl registreren als nieuwe of traditionele importeur van verse knoflook. De EU schrijft voor dat u deze registratie alleen mag indienen in de lidstaat waar u bent ingeschreven in het handelsregister en voor btw-doeleinden bent geregistreerd.

Nieuwe contingentperiode

In juni 2018 opent een nieuwe contingentperiode. Van 1 tot en met 7 april 2018, uiterlijk 13:00 uur kunt u een aanvraag indienen. Een nieuwsbericht met de opening van de inschrijving wordt in de derde week van maart 2018 op de website van RVO.nl geplaatst.

Vooruitlopend op de inschrijving vragen wij u om vóór 1 april 2018 het volgende op te sturen:

Traditionele importeurs

  • registratieformulier voor traditionele importeurs
  • bewijs dat u in elk van de drie voorgaande verstreken invoercontingentsperioden invoercertificaten heeft ontvangen op basis van Verordening (EG) Nr. 341/2007 en deze invoercertificaten ook daadwerkelijk heeft gebruikt.
  • bewijs (inklaringsdocumenten) dat u in de laatste verstreken invoercontingentsperiode, vóór de indiening van de aanvraag, op basis van Verordening (EU) Nr. 1308/2013 ten minste 50 ton groente en/of fruit, zoals omschreven in de lijst in Bijlage 1 van de Basisregeling invoer knoflook (pdf), in de EU heeft ingevoerd of ten minste 50 ton knoflook naar derde landen heeft uitgevoerd.
  • recente btw-opgave
  • uittreksel kamer van koophandel

Nieuwe importeurs

Via RVO- Voor de contingentperiode 2018 moet u zich opnieuw laten registreren als traditionele of nieuwe importeur van verse knoflook.…

MKB-Nederland: ‘Maak haast met pilots MKB-toets’

februari 26, 2018 11:48 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

MKB-Nederland wil dat het ministerie van EZK zo snel mogelijk begint met pilots om de in het regeerakkoord aangekondigde MKB-toets in de praktijk te testen. De privacywet AGV is bij uitstek een onderwerp dat zich daarvoor leent, schrijft de ondernemersorganisatie aan de Tweede Kamer, die vandaag overlegt over ondernemerschap. Doel van de MKB-toets is dat wet- en regelgeving beter uitvoerbaar zijn voor kleine en middelgrote bedrijven.

Weinig initiatief

MKB-Nederland heeft zich langere tijd hard gemaakt voor de invoering van een MKB-toets, maar constateert dat er vanuit de overheid nog weinig initiatief is om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. “De vorige EZ-minister had de toets al toegezegd, het staat aangekondigd in het regeerakkoord, maar ik zie nog weinig actie”, zegt directeur Leendert-Jan Visser. “Wij hebben de ondernemers klaar staan om daadwerkelijk te gaan toetsen en hebben concrete voorstellen voor pilots. We kunnen dus zo beginnen.”

 

Met de MKB-toets is het de bedoeling dat op verschillende momenten in de ontwerpfase van wet- en regelgeving met panels van ondernemers wordt getoetst wat in de mkb-praktijk werkbaar is en wat niet. Nu is te veel wet- en regelgeving geschreven vanuit een papieren werkelijkheid of vanuit het perspectief van grote ondernemingen, zegt Visser. “Daardoor zijn ze niet goed uitvoerbaar in het mkb, zetten ze mkb-ondernemers op achterstand of belemmeren ze hen in hun groei. En dat terwijl 99 procent van het bedrijfsleven tot het mkb behoort.”

Zorgen

Zorgen maakt MKB-Nederland zich ook over de voortgang van de aanpak van de regeldruk, omdat  concrete reductiedoelen door dit kabinet nog niet zijn vastgesteld. – Dit bericht is geplaatst via MKB Nederland. Lees hier verder. 

MKB-Nederland wil dat het ministerie van EZK zo snel mogelijk begint met pilots om de in het regeerakkoord aangekondigde MKB-toets…

Lake Side failliet verklaard

februari 23, 2018 1:02 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Dit bericht is gepubliceerd via fashionunited.nl

Lake Side Franchise B.V. en dochterondernemingen Lake Side Rental B.V. en Lake Side Stores B.V. zijn failliet verklaard. Dit bevestigt curator in de zaak Ralf van der Pas tegen FashionUnited.

Op dinsdag werd door de vennootschappen nog surseance aangevraagd bij de rechtbank van Oost-Brabant, maar op woensdag werd het faillissement van de bedrijven uitgesproken. Lake Side heeft 18 eigen winkels en 10 winkels van franchisenemers, meldt Van der Pas. “De winkels blijven vooralsnog geopend en de mogelijkheden voor een doorstart ben ik nader aan het onderzoeken,” meldt de curator in een schriftelijk antwoord. Ook de website van de keten is nog online. Het personeel krijgt vooralsnog doorbetaald en binnen vier weken moet er volgens Van der Pas zicht zijn op een doorstart, aldus de curator tegen RTL Z.

Faillissement voor Lake Side

De oorzaak of oorzaken van de faillissementen worden nog onderzocht. Tegen RTLZ Z meldt Van der Pas dat voor een doorstart vooral naar externe partijen wordt gekeken. Ook heeft de curator geen aanwijzingen dat de huidige eigenaren van de keten meedingen in de race voor de doorstart.

Lake Side is vooral bekend als jeansketen en werd opgericht in 1977. De winkels verkochten merken zoals Lee, Wrangler en Petro, LTB, Pieces en Twinlife. Lees hier verder.

Dit bericht is gepubliceerd via fashionunited.nl.  Lake Side Franchise B.V. en dochterondernemingen Lake Side Rental B.V. en Lake Side Stores…

Tapijtfabriek Rinos elektrificeert productieproces

februari 23, 2018 11:30 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Tapijtfabrikant Rinos uit Genemuiden produceert duurzame biobased kokos entreematten. Rinos verwarmde de machines eerst met gas, maar nu elektrisch. Het bouwde de machines om voor de productie van de matten. Ook plaatste het 1.200 zonnepanelen. Deze maatregelen maken het productieproces duurzamer.

Operations Director Gerrit Wiggers: “Rinos wil van fossiele brandstof af en de kansen van hernieuwbare energie benutten. Duurzaamheid is voor ons van strategisch belang. Het geeft onze producten meerwaarde.” Vervanging van de oude gasovens voor ovens met een hoger rendement was te duur. “Maar wij geloven in elektriciteit. Daarom bouwden we onze machines om. We combineerden dat met zonnepanelen op het fabrieksdak.”

Efficiënt verwarmen

“Met elektriciteit kun je de warmte precies daar brengen waar die nodig is”, zegt Wiggers. “Je kunt dus zeer rendabel verwarmen. Met gas is dat niet mogelijk. Daarbij moet warme lucht eerst door een warmtewisselaar. Elektriciteit levert ons dus investerings- en energiebesparingen op.

Dankzij de zonnepanelen gaan we bovendien 25%van onze eigen energie opwekken. Dat is financieel interessant. We bedekken daarmee 50% van het dak van de fabriek. We kunnen in de toekomst dus dezelfde hoeveelheid panelen erbij leggen.”

Besparingen

De ombouw naar elektriciteit levert een besparing aan investeringskosten van meer dan € 400.000 op. Ook de energiekosten dalen met € 30.432 per jaar. De ombouw naar elektrisch bespaart 1042 GJp primaire energie. De ombouw in combinatie met zonne-energie reduceert de originele fossiele uitstoot van 3346 GJp tot nul. Dat is een besparing van 189 ton CO2 per jaar.

MJA3 en SDE+

Rinos doet mee aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3). Het kreeg daarom ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Daarnaast maakte Rinos gebruik van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Snel rendabel maken

“Via het project ‘Overijssel heeft nieuwe energie’ werd ik bekend met SDE+”, vertelt Wiggers. “Voor de aanvraag van subsidie schakelde we een adviseur in. Die heeft verstand van slimme financiële constructies om de zonnepanelen snel rendabel te maken. En weet de weg te vinden in het woud van aanbieders.” Zonder subsidie was het zeker anders gelopen, denkt Wiggers. “Dan hadden we de elektrische ovens wel laten bouwen. Maar we hadden waarschijnlijk geen of minder zonnepanelen geïnstalleerd.”

Lees hier verder. 

Tapijtfabrikant Rinos uit Genemuiden produceert duurzame biobased kokos entreematten. Rinos verwarmde de machines eerst met gas, maar nu elektrisch. Het…

Actief in kopermaterialen? Ontmoet Turkse producenten.

februari 14, 2018 12:49 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Op 20 februari bezoekt een groep Turkse producenten van koperproducten voor diverse toepassingen Rotterdam.

Zij zoeken diverse vormen van samenwerking. Een lijst van deelnemende partijen kunt u vinden in het ledengedeelte. 

Dit bezoek wordt georganiseerd door http://www.turkishmetals.org/files/downloads/yayinlarimiz/Turkish-Copper-Industry.pdf

 

Indien u geïnteresseerd bent om de delegatie te ontmoeten kunt u direct contact opnemen met:

 

Mrs. Zeynep KARAOSMANOĞLU

Mail: Zeynep.KARAOSMANOGLU@immib.org.tr

Tel:  0212 454 08 83

www.immib.org.tr

Op 20 februari bezoekt een groep Turkse producenten van koperproducten voor diverse toepassingen Rotterdam. Zij zoeken diverse vormen van samenwerking.…

De modelovereenkomst: einde VAR-discussie?

januari 18, 2018 10:39 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Een principaal zal – met name als hij een agent aanstelt die net als hijzelf is gevestigd in Nederland – graag zekerheid willen hebben over de arbeidsrechtelijke typering van de samenwerking die ze met elkaar aangaan. Zijn bedoeling is immers de aanstelling van een zelfstandig handelsagent – een zelfstandig ondernemer -, en niet de indienstneming van een werknemer. Vandaar altijd het uitgangspunt dat u meerdere opdrachtgevers heeft. Dit onderscheid is van belang voor de vraag of de principaal een inhoudings- en premieplicht heeft voor de loonheffingen en een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Tot 1 mei 2016 kon deze zekerheid worden geboden met de zogenaamde VAR, de Verklaring arbeidsrelatie, die werd afgegeven door de Belastingdienst. De agent kon daarmee aantonen dat hij zelfstandig handelsagent was, en niet in dienst was bij zijn principaal. Hij verklaarde dat hij meerdere opdrachtgevers had. De VAR-verklaring was min of meer een vrijwaring voor de principaal, waardoor het voor hem duidelijk was dat hij niet verplicht was tot het inhouden en betalen van loonheffingen.

Sinds 1 mei 2016 is de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden, waardoor de vertrouwde VAR verklaring kwam te vervallen. Daarvoor in de plaats kwamen modelovereenkomsten met de goedkeuring van de Belastingdienst. Deze modelovereenkomsten zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Het is als agent niet verplicht om volgens een modelovereenkomst te werken, maar de principaal zal daar soms de voorkeur aan geven. Bovendien vermeldt een (buitenlands) contract ook de bepaling en opsomming dat u meerdere agenturen heeft.

Is met de modelovereenkomst een gelijkwaardig alternatief voor de VAR-verklaring gekomen? Nee. Helaas is voor een groot aantal samenwerkingsvormen nog altijd géén modelovereenkomst verkrijgbaar, waaronder die van de handelsagent. Omdat ook belangen- of brancheorganisaties hun eigen modelovereenkomst ter goedkeuring kunnen voorleggen aan de Belastingdienst, heeft het VNHI het initiatief genomen door zelf een modelovereenkomst voor handelsagenten op te stellen. Deze is inmiddels goedgekeurd door de Belastingdienst en vrij verkrijgbaar voor de leden van het VNHI. Op dit moment is de modelovereenkomst beschikbaar in de Nederlandse taal. Binnenkort zullen ook verschillende vertalingen worden aangeboden.

Bieden de modelovereenkomsten voldoende zekerheid tegen het bestaan van een dienstbetrekking tussen de principaal en de agent? Helaas niet. Dit heeft er vooral mee te maken dat voor de handelsagent een zogenaamde “fictieve dienstbetrekking” bestaat. Dit betekent dat de wet bepaalt dat sprake is van een dienstbetrekking tussen een principaal en een agent, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De principaal zal dan loonheffingen en premies werknemersverzekeringen moeten inhouden. Deze regeling heeft ten doel de “kleine” handelsagent onder de verzekering te brengen. Er is sprake van een fictieve dienstbetrekking als de agent – als eenmanszaak – slechts voor één principaal werkzaam is, klantbezoeken aflegt, zich niet of door minder dan twee personen laat bijstaan en zijn werkzaamheden als agent zijn hoofdwerkzaamheid is.

Als de Belastingdienst achteraf bij een controle constateert dat feitelijk aan deze voorwaarden wordt voldaan, bestaat er een risico op naheffing én mogelijk een boete. Dit kan het geval zijn wanneer de agent bijvoorbeeld op enig moment principalen verliest waardoor hij gedurende langere periode voor slechts één principaal werkt. Wel merk ik op dat wanneer u uitsluitend voor een buitenlandse principaal werkt, deze discussie zo goed als zeker aan uw neus voorbij gaat, wanneer de Nederlandse Belastingdienst u controleert. Het initiatief ligt bij de Belastingdienst van het land waar de principaal gevestigd is.

De principaal en de agent moeten dus – feitelijk – volgens de afspraken en voorwaarden van de modelovereenkomst werken. Daarnaast zullen zij de modelovereenkomst ongewijzigd moeten laten. In dat geval is er géén sprake van een dienstverband en heeft de principaal géén inhoudings- en premieplicht voor de loonheffingen of verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Mocht u gebruik maken van de modelagentuurovereenkomst van het VNHI, maar wilt u toch aanpassingen of aanvullingen doen die zijn toegespitst op de afspraken tussen u en uw principaal, neem dan gerust contact op met het secretariaat van het VNHI. Wij kunnen u daarin adviseren zodat de modelovereenkomst haar functie behoudt.

Een principaal zal – met name als hij een agent aanstelt die net als hijzelf is gevestigd in Nederland –…

‘We kunnen zo veel meer betekenen voor ondernemers’

januari 18, 2018 10:31 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Vandaag spreken wij met mr. Mitchell Jacometti, kandidaat-notaris bij Mol Notariaat. Mol Notariaat is sinds 2016 officieel partner van het VNHI. De notaris is bekend van de aloude (en vaak noodzakelijke) aktes, maar dat zou verleden tijd moeten zijn volgens Jacometti. ‘Een notaris kan zoveel meer betekenen voor ondernemers dan dat zij weten’. En dus vraag ik hem het hemd van het lijf over het werk van de notaris en

Ik bel aan bij het statige pand in Oud-Zuid en wordt vriendelijk verwelkomd door Jacometti zelf. Met een kopje koffie gaan wij in de tuin zitten. Een waterig zonnetje lacht ons voorzichtig toe. De sfeer is ontspannen en relaxed, niet direct wat je zou verwachten bij een notaris. Of toch wel?

Mitchell: (Lachend) Misschien niet direct wat je zou verwachten, maar wel de realiteit van vandaag de dag. Helaas hebben notarissen een bepaald stigma. Mensen denken toch nog vaak aan de grote boze notaris in driedelig pak die je een akte overhandigt vanachter zijn grote kersenhouten bureau. Dat beeld klopt in ieder geval bij ons al jaren niet meer, maar is toch bij zowel ondernemers als particulieren blijven hangen. Dat beeld, ik geloof dat dat een van onze grootste vijanden is.

Eerlijk gezegd ben ik blij dat je niet achter zo’n statig bureau zit. Het is duidelijk; een notaris is er niet alleen voor aktes. Wat doe jij zoal voor mkb’ers?   

Mitchell: Mol Notariaat is een full-service kantoor. Dit betekent dat we zowel privé zaken (denk hierbij aan testamenten, samenlevingscontracten en dergelijke) als ondernemingsrechtelijke zaken behandelen. Wat betreft het ondernemingsrecht ondersteunen we ondernemers veel in de zoektocht naar de beste juridische bedrijfsconstructie. In het kort; sluit de rechtspersoon die jij nu hebt gekozen het beste aan op de (toekomst)plannen die jij hebt voor je onderneming? Vaak kan door een paar simpele aanpassingen een aardige duit verdiend worden. Daarnaast kleeft hier ook een belangrijk aansprakelijkheidsaspect aan. Verder adviseren wij veel over o.a. fusies, overnames en het omzetten van een eenmanszaak/VOF in een BV.

Ik hoor voornamelijk rechtspersonenrecht en fiscaal voordeel. Kan ik niet beter mijn accountant of advocaat bellen voor advies over deze kwesties?
Mitchell: Nee, dit is een veelgemaakte fout! Een notaris is dé verbinding tussen het juridische aspect en het fiscale aspect, waar de twee andere adviseurs dikwijls slechts gespecialiseerd zijn op één gebied. Juist die kennis over twee belangrijke onderwerpen maakt de notaris tot een ijzersterke adviseur. Ter illustratie: ik heb een gigantische overname onderuit zien gaan omdat deze begeleid werd door slechts advocaten. Het contractuele gedeelte zat goed in elkaar, maar het fiscale aspect was niet goed doorgelicht. Dat heeft de cliënt uiteindelijk een slordige 2,5 miljoen euro extra aan dividendbelasting gekost.

Slik. Dat is een duur grapje.

Mitchell: Ja, en er zijn veel van dit soort voorbeelden. Ook als we kijken naar accountants. Een notaris wordt vaak te laat in het proces betrokken, waardoor het proces tijdsintensiever en dus kostbaarder wordt.

Hoe gaat het dan bij Mol Notariaat in zijn werking?  
Mitchell: Bij Mol Notariaat proberen we altijd persoonlijk in contact te komen met cliënten. We willen vragen kunnen stellen, achterliggende gedachtes begrijpen en (lange)termijndoelen in kaart kunnen brengen. Dat gaat lastig per e-mail. Als een cliënt bij mij komt voor het omzetten van een eenmanszaak is mijn eerste vraag ‘Waarom?’. Gewoon om te testen of er geen efficiëntere manieren zijn om hetzelfde doel te bereiken. Deze aanpak resulteert vaak in simpel geld besparen.

Geld besparen is volgens mij altijd een goede zaak voor ondernemers. Zijn er nog andere redenen waarom onze leden naar jullie toe zouden moeten komen?

Mitchell: Ik denk dat Mol Notariaat een toegankelijk en eerlijk kantoor is met verstand van zaken. Door de jaren heen hebben we allerlei verschillende soorten ondernemers geholpen, voornamelijk in het MKB-segment. Wij geloven in no-nonsense; doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dit weerklinkt in onze praktijkvoering en in onze prijzen. 

Heb je nog een paar afsluitende woorden die je graag wilt meegeven aan onze leden?  

Mitchell: Jazeker. De notaris kan een veel sterkere adviseur zijn dan ondernemers vaak beseffen. Daarom wil ik de VNHI leden namens Mol Notariaat uitnodigen voor een gratis vrijblijvend gesprek. Dit kan zowel over zakelijke als privé belangen gaan. We gaan dan samen zitten en kijken naar de mogelijkheden. En gegarandeerd zonder nare financiële verassingen achteraf!     

Vandaag spreken wij met mr. Mitchell Jacometti, kandidaat-notaris bij Mol Notariaat. Mol Notariaat is sinds 2016 officieel partner van het…

Opzegtermijnen: let op!

januari 18, 2018 9:58 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Doorgaans wordt er niet al te lang gediscussieerd over de opzegtermijn wanneer u met uw principaal rond de tafel zit. Vaak accepteert u een termijn van 3 maanden, omdat u blij bent met het contract. Mijn standaard antwoord is wanneer ik advies moet geven, dat een dergelijke termijn te kort is. Ik zal u dit uitleggen aan de hand van voorbeelden.

Wanneer u voor onbepaalde tijd wordt aangesteld en de principaal mag u opzeggen met een termijn van 3 maanden, dan is de opzegging misschien wel reglementair, maar doorgaans zal voor veel branches, deze termijn te kort zijn. U kunt zich onmogelijk voorbereiden op een nieuwe situatie. U heeft vaak de tijd nodig om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld omdat u een personeelslid zou willen ontslaan, of wellicht dat u een kleinere showroom nodig heeft, maar u zult geconfronteerd worden met onderhandelingen met een verhuurder of de werknemer die langer zullen duren dan 3 maanden. Waarschijnlijk gaat het u ook nog geld kosten om uw overtallig personeel kwijt te raken. Bovendien raakt u inkomsten kwijt en u heeft in 3 maanden tijd geen nieuwe principaal gevonden die vergelijkbare inkomsten zal opleveren. U zult weer van onderaf aan moeten beginnen en dus zult u interen.

Wat ik hierboven schets geldt eens te meer voor de distributeur of de importeur die wordt aangesteld door de buitenlandse leverancier. Een korte opzegtermijn betekent doorgaans nog een voorraad die u vermoedelijk zult moeten uitverkopen tegen lagere prijzen en dus een lagere marge. Omdat een distributeur vaak veel meer financiële verplichtingen aangaat dan de handelsagent, zal de distributeur nog meer moeten opletten bij het aangaan van een contract.

Stel nu dat u zegt dat 3 maanden u niet per se raakt, dan kan het voor agenten die met seizoenen werken, weldegelijk grote gevolgen hebben. Stel dat u met een zomer- en winterseizoen werkt en de start van het zomerseizoen vindt plaats vanaf juli van het jaar. U wordt na de verkoop van het winterseizoen, bijvoorbeeld eind maart, opgezegd met een termijn van 3 maanden en dus eindigt de relatie per 30 juni van dat jaar. De principaal doet niets fout. Wat betekent dit voor u?

Eigenlijk zijn de gevolgen voor u nog groter, omdat u vlak voor het nieuwe seizoen wordt opgezegd en is de opzegtermijn van 3 maanden een lege huls geworden. Immers, u krijgt geen nieuwe collectie meer, omdat de principaal die kan geven aan een nieuwe agent die vanaf juli met de producten langs de klanten gaat. In deze situatie wordt vooral de agent hard getroffen en komt de opzegging van eind maart eigenlijk neer op een beëindiging met onmiddellijke ingang. Nogmaals, de opzeggingstermijn van 3 maanden is in deze situatie een lege huls. Om die reden doet u er verstandig aan om een langere opzegtermijn overeen te komen van tenminste 6 maanden en dit is ook heel goed te verdedigen. Juist omdat u met seizoenen werkt, kunnen beide partijen het zich niet veroorloven om vlak voor het seizoen uit elkaar te gaan. U zou mogelijk vergeten dat u als agent of distributeur ook kunt opzeggen, ook al komt dit weinig voor, maar u kunt het wel gebruiken als argument voor uw stelling.

Wanneer u dit laatste seizoen mist, heeft dat niet alleen een effect op uw inkomsten, maar ook een effect op de hoogte van de klantenvergoeding. Dit zal u met name raken wanneer de markt weer aantrekt en de principaal, misschien wel om die reden, afscheid van u neemt.

Denkt u dus niet te lichtzinnig over een opzegtermijn in uw contract. Denkt u er goed over na wat een opzegperiode is die bij u en bij uw branche past. Vanzelfsprekend kan het secretariaat uw vragen daarover beantwoorden.

 

Paul Holtrop

Secretaris

Doorgaans wordt er niet al te lang gediscussieerd over de opzegtermijn wanneer u met uw principaal rond de tafel zit.…