Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Archiven

Aanvullingen Corona-compensatieregelingen voor ondernemers!

november 29, 2021 10:03 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Het VNHI  blijft de belangen van agenten en importeurs ook ten tijde van de uitbraak van het coronavirus zo goed mogelijk behartigen. We blijven lobbyen, werken en meedenken met andere partijen zoals onze partnerorganisatie MKB Nederland en de overheid, om goede oplossingen te vinden. Er worden geregeld aanvullingen aan de steunpakketten toegevoegd, wat betekent dat voor u als handelsagent, importeur of distributeur?

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – (gestopt) 

Deze regeling was voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Tijdelijk liet het kabinet de SBI-codes los zodat bijna iedere ondernemer met flink omzetverlies een tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) kon krijgen

Let op: de TVL-regeling  stopt per april 2022 a.s.  De laatste TVL- openstelling is voor kwartaal 1, 2022.  Starters krijgen voor  het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022 nog de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/de-tvl-stopt-wat-betekent-dit

 •  Time Out Arrangement (TOA) – (aan te vragen t/m 31 mei 2024)

Met deze regeling kunnen ondernemers die hard zijn geraakt door de coronacrisis hun bedrijf tijdelijk stilleggen of in een soort winterslaap brengen om eventueel faillissement te voorkomen. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt. Lees hier meer over  het TOA Arrangement.

 • TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers) – (beëindigd per 1 oktober 2021)

Als zelfstandig ondernemer kon u mogelijk een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling TOZO. Hiermee kon u  als zelfstandige (ook als u net gestart was) aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en bijvoorbeeld een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Deze regeling vroeg u aan via uw gemeente. Deze regeling (TOZO5) is nu per 1 oktober 2021 beëindigd. 

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – (NOW6 aanvragen t/m 13 april 2022) 

Als u wordt getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt, dan bestaat voor u wellicht de mogelijkheid om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud  aan te vragen. De corona-maatregel ‘Werktijdverkorting’ is stopgezet aangezien deze niet voldoende is toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.  De NOW6 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022. Deze regeling kunt u aanvragen via het UWV  tot en met 13 april 2022.

Voor meer informatie over de aanvraagperiode NOW6- regeling, kijk op NOW6-regeling via rijksvoorlichtingsdienst.nl .

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Deze financiële regeling is helaas gesloten en niet meer aan te vragen.

 • Overmacht (Force Majeure)

Bent u importeur? Het kan zijn dat uw leverancier als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan zijn verplichtingen kan voldoen zoals vastgelegd in uw gezamenlijk contract en zich beroept op een “force-majeure clausule“ die in het contract kan zijn opgenomen. In beginsel heeft u als importeur dan een probleem. Probeer samen met uw leverancier en uw klant tot een gezamenlijke oplossing te komen of probeer nieuwe afspraken te maken met andere leveranciers. Als importeur zult u in uw leveringsvoorwaarden aan uw klanten ook een duidelijke overmacht-clausule moeten hebben staan, of z.s.m. opnemen. U heeft immers verplichtingen naar hen toe die u niet meer kunt nakomen.

 • Bijstand voor zelfstandigen 

Mocht u in (tijdelijke)  financiële problemen komen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De hoogte van de uitkering en het recht op ondersteuning wordt door de gemeente bepaald en uitgevoerd. Neem hierover contact op met uw eigen gemeente en kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

 • Borgstelling kredieten (BMKB) – (verlengd tot eind 2021)

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)  zijn momenteel versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon ( v.o.f.) onder gunstige voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, meestal de bank. Een overzicht van geaccrediteerde financiers staat op de website van RVO

 • Garantie ondernemingsfinanciering (Go C-regeling) – (aan te vragen t/m 15 december 2021)

Vooral voor de wat grotere bedrijven wordt de financieringssteun uitgebreid via de GO C-regeling om liquiditeitsproblemen te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. Deze regeling is  vooralsnog verlengd t/m 31 december 2021. Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot 15 december 2021 indienen bij RVO.

 • Uitstel van betaling (belasting)

U kunt ook van de mogelijkheid gebruik maken om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen in de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst. Zo voorkomt u een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen. Ook als u als ondernemer een lagere winst verwacht door de effecten van het coronacrisis kunt een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Meer informatie vindt op  www,belastingdienst.nl.

 • Internationaal zakendoen

Doet u veel zaken met het buitenland? Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus: bel RVO via 088 042 42 42  of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

 • Crisisnummers

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800-2117 .

 • Overzicht alle financiële regelingen  (lopend of gesloten)

Check ook of u eventueel nog voor andere compensatieregelingen i.v.m. de uitbraak van het Corona-virus in aanmerking komt. Bekijk hier welke financiële regelingen nog lopen en welke inmiddels zijn gesloten:  overzicht van alle financiële regelingen.

Tip: Maak ook gebruik van de Corona-calculcator en bekijk en bereken de voor u relevante regelingen zodat u de impact van die regelingen op uw organisatie en cashflow kunt zien.

We hopen dat u goed door deze tijd heen komt. Blijf in contact met uw leverancier die net als u problemen zal hebben. Maak samen afspraken en zoek oplossingen die u en uw klanten kunnen helpen. Heeft u vragen, mail info@vnhi.nl

Het VNHI  blijft de belangen van agenten en importeurs ook ten tijde van de uitbraak van het coronavirus zo goed…