Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Invloed op wet- en regelgeving

Door een gezamenlijk optreden bij onder meer de overheid, de politiek en andere brancheorganisaties kan het VNHI een stevige vuist maken en zorgdragen voor de zo noodzakelijke belangenbehartiging van de leden, zowel collectief als individueel én zowel op nationaal en internationaal niveau.

Voorbeelden:

0-tarief

Genoemd kan worden dat bij de invoering van de omzetbelasting het VNHI heeft bereikt dat de provisienota’s, bestemd voor buitenlandse principalen, belast mochten worden volgens het zogenaamde 0-tarief in plaats van met 19% BTW.

Goodwillvergoeding

De nieuwe, in 1989 ingevoerde, wet aangaande de agentuurovereenkomst met daarin opgenomen de voor handelsagenten uiterst belangrijke goodwillvergoeding is al evenzeer onder druk van het VNHI gerealiseerd.

Aandachtspunten thans zijn onder meer:

  • Wetgeving aangaande de positie van de alleenverkoper;
  • De wettelijke regeling aangaande de productaansprakelijkheid en de gevaren die daaruit voortkomen voor zowel de handelsagent als de importeur;
  • Verbetering van de agentuurwetgeving;
  • Waarborgen van onafhankelijkheid;
  • Versterking van de fiscale positie van de handelsagent.