Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Hoe zorgt u ervoor dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn als u bijvoorbeeld  in een geschil terecht komt met een contractspartij? De vraag welke algemene voorwaarden van toepassing zijn, is dan een belangrijke.

Auteur: Mees Bloembergen

Wij adviseren vaak aan ondernemers zowel aan de inkoop- als aan de verkoopkant hun eigen voorwaarden voor te leggen, en dus gebruik te maken van twee verschillende sets. Het mooie daarvan is dat uzelf bijvoorbeeld bepaalt wat er gebeurt als levertijden niet worden gehaald, als u te kampen hebt met prijsverhogingen of als de andere partij failliet gaat. Bent u leverancier? Dan zorgt u bijvoorbeeld voor een goed eigendomsvoorbehoud.

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Als u een (toekomstige) contractspartij hebt gewezen op de algemene voorwaarden en deze zijn geaccepteerd (stilzwijgend of uitdrukkelijk) dan zijn de algemene voorwaarden in principe van toepassing. De andere partij is gebonden. Daarvoor is dus niet nodig dat de inhoud van de voorwaarden bij de ander bekend zijn.

Informatieplicht

Wel moet u er als “gebruiker” voor zorgen dat de andere partij een redelijke mogelijkheid heeft gehad de voorwaarden in te zien. Dat is de informatieplicht. Voldoet u niet aan deze plicht, dan is vernietiging van de voorwaarden achteraf mogelijk. Als de andere partij volgens de wet een ‘grote onderneming’ is, geldt de informatieplicht niet, in alle overige gevallen wel.

Normaal gesproken voldoet u aan de informatieplicht doordat u de voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst feitelijk overhandigt aan de andere partij, ook wel de “terhandstelling” genoemd. Als de overeenkomst per e-mail wordt gesloten, is het voldoende als de algemene voorwaarden als bijlage aan de e-mail worden gehecht, zolang deze kunnen worden opgeslagen door de andere partij.

Let op: online voorwaarden niet altijd toereikend.

In de praktijk verwijzen ondernemers wel eens in een e-mail naar een weblink, maar wij raden dat altijd af. In een procedure is lastig te bewijzen dat de link op het moment van het verzenden van de e-mail daadwerkelijk naar de algemene voorwaarden leidde. Wél raden wij altijd aan de algemene voorwaarden op de website te plaatsen, zodat iedereen deze eenvoudig kan vinden en opslaan.

Handelsrecht en contractrecht

Hebt u een specifieke, praktische vraag over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van uw onderneming, bent u verwikkeld geraakt in een geschil of hebt u vragen over de inhoud van de algemene voorwaarden? Neem gerust contact op via info@vnhi.nl of rechtstreeks via m.bloembergen@vantill.nl.