Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Het  is het VNHI door bemiddeling gelukt, in samenwerking met MKB-Nederland,  een groot deel van de SBI-codes voor groothandels op de  Vastgestelde SBI-codelijst te krijgen (zoals ingedeeld  onder de Standaard Bedrijfsindeling van de Kamer van Koophandel) zodat deze in aanmerking komen voor de TOGS-compensatieregeling  (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). 

De TOGS-regeling is een onderdeel uit het compensatieregelingenpakket zoals onlangs door de overheid gepresenteerd i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19). Deze regeling is een  eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name uw vaste lasten te kunnen betalen. 

We zijn momenteel in contact met de Vaste Kamercommissie van het Ministerie van Economische Zaken en andere partijen om ook de SBI-codes voor handelsbemiddeling  (46.1) op de SBI- codelijst te krijgen zodat ook handelsagenten aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling.

Komt uw SBI-code niet voor op de vastgestelde SBI-codelijst?  Maak hier dan melding van via dit formulier.

Let op: met ingang van 30 april a.s. kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS-regeling. Deze uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit en hun geregistreerde nevenactiviteit beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten.

Staat u onder de verkeerde SBI-code(s) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?  Geef dit door middels het formulier- melding-niet-aansluitende-sbi-code.

Check ook of u eventueel nog voor andere compensatieregelingen i.v.m. de uitbraak van het Corona-virus in aanmerking komt. Bekijk hier het overzicht van alle financiële regelingen.

Tip: Maak ook gebruik van de Corona-calculcator en bekijk en bereken de voor u relevante regelingen zodat u de impact van die regelingen op uw organisatie en cashflow kunt zien.