Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Uitkeringen voor freelancers, zzp’ers en overige zelfstandigen

Er zijn uitkeringen voor zelfstandig ondernemers. Bijvoorbeeld bijstand of een zwangerschapsuitkering. Hier heeft u recht op als u aan de voorwaarden voldoet.

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u tijdelijk financiële problemen? Misschien heeft u recht op financiële bijstand op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bijvoorbeeld een lening, een krediet of een aanvulling op uw inkomen. Een Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Zwangerschapsuitkering zelfstandigen

Voor de periode rond uw bevalling kunt u een zwangerschapsuitkering aanvragen. Deze uitkering heet Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). En vraagt u aan bij het UWV.

Uitkering voor oudere zelfstandigen

Levert uw bedrijf onvoldoende inkomen op om van te leven? Denkt u er daarom over na te stoppen als zelfstandig ondernemer? En bent u ook nog eens tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De afkorting IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

De IOAZ-uitkering vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Deze uitkering vraagt u aan vóórdat u uw bedrijf beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u uw bedrijf binnen 19 maanden.

Wilt u doorgaan met uw bedrijf?

Wilt u ondanks dat u te weinig inkomsten heeft, doorgaan met uw bedrijf? Via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kunt u misschien het inkomen van u en uw eventuele partner tot uw pensioenleeftijd aanvullen tot bijstandsniveau.

Een IOAZ-uitkering of Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? In uitzonderlijke gevallen komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ betekent Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Vraag bij de gemeente waar u woont naar de mogelijkheden.

AOW-uitkering

Vanaf de dag dat u de voor u geldende AOW-leeftijd heeft, krijgt u AOW (Algemene Ouderdomswet).

Geen WW voor zelfstandigen

Als u als zelfstandig ondernemer werkeloos wordt, dan heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidswet). Er zijn uitzonderingen:

  • Had u voor u zelfstandige werd een WW-uitkering? En stopt u volledig als zelfstandige? Onder voorwaarden kunt u uw oude WW-rechten nog gebruiken.
  • Werkt u als zelfstandige en in loondienst? En verliest u uw baan? U heeft recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband (loondienst) en aan de voorwaarden voldoet. Lees meer over zelfstandige en werkloosheid vanuit dienstverband.
Deze informatie is geplaatst door: KVK.