Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Uw bedrijf redden of stoppen

Als het niet goed gaat met uw bedrijf, is hulp van buiten onmisbaar. U kunt advies inhuren om te kijken wat de mogelijkheden zijn: doorgaan met de onderneming of stoppen. Misschien gaat u uw onderneming verkopen. Als u schulden heeft, kijk dan of u de schulden in een speciaal traject kunt wegwerken. Probeer in ieder geval een faillissement voor te zijn en handel snel.

Huur een adviseur in

Als het financieel slecht gaat met uw onderneming, is het aan te raden om snel een financieel adviseur in te schakelen. Bijvoorbeeld een accountant of een boekhouder. Samen met uw adviseur kunt u bepalen of u nog door gaat met uw onderneming of dat u ermee stopt. Als uw onderneming niet meer levensvatbaar is, moet u wel stoppen. Ook kunt u uw onderneming verkopen.

Doorgaan met de onderneming

Als u kiest om door te gaan met de onderneming, kunt u het volgende doen:

 • Zoek een mede-eigenaar of zakenpartner. Een mede-eigenaar komt met nieuwe ideeën en kan een nieuwe financiële prikkel geven waardoor u de onderneming kunt voortzetten.
 • Regel financiering. Denk aan crowdfunding of een lening bij de bank. Of probeer met bootstrapping financiële ruimte te vinden in uw eigen omgeving.
 • Overweeg minnelijke schuldenregeling. Dit kan leiden naar een oplossing voor uw financiële problemen. Een schuldhulpverlener kijkt dan bijvoorbeeld of er een schuldregeling mogelijk is. Schakel hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in.
 • Als u personeel heeft, kunt u overwegen dit personeel te ontslaan. Personeel ontslaan is vooral voor de lange termijn. Op korte termijn heeft u waarschijnlijk hogere kosten, zoals een ontslagvergoeding of vakantiedagen uitkeren.
 • Bekijk of u een webshop kunt starten. Met een webshop bent u locatie-onafhankelijk. Hierdoor vergroot u uw afzetmarkt.
 • Als u een bedrijfspand heeft, bekijk dan of u dit kunt verhuren of verkopen.
 • Maak een marketingplan. Met een goed marketingplan weet u welke kansen uw bedrijf heeft.
 • Onderzoek of u kunt innoveren of samenwerken.

Kijk wat u kunt regelen met de Belastingdienst

Kijk of u met de Belastingdienst afspraken kunt maken over uw betalingen. Bijvoorbeeld:

 • Uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen.
 • Bijzonder uitstel van betaling. De Belastingdienst kent een bijzondere vorm van uitstel. U krijgt dan langer uitstel. Dit krijgt u niet zomaar. U moet kunnen aantonen dat er een bijzondere situatie is waardoor u niet kunt betalen. Bijvoorbeeld een brand in uw bedrijf.
 • Betalingsonmacht melden. Let op: u meldt uw betalingsonmacht ook bij het UWV.
 • U kunt de btw terugvragen van openstaande facturen. Dan moet u zeker weten dat uw afnemer deze niet meer gaat betalen.

Vrijwillig stoppen met de onderneming

Wanneer u gaat stoppen met de onderneming, moet u een aantal zaken regelen. Lees meer hierover bij Bedrijf stoppen in 7 stappen.

Gedwongen stoppen met de onderneming

Soms moet u stoppen met de onderneming, of u wilt of niet. Bijvoorbeeld omdat uw schuldeisers uw faillissement hebben aangevraagd. U kunt uw faillissement omzetten naar een Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen.

Werkloos geworden door einde bedrijf

Bent u 55 jaar of ouder en werkloos geworden omdat uw bedrijf is beëindigd? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz) of de Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Uw inkomen wordt dan aangevuld tot bijstandsniveau. U moet dit aanvragen bij de gemeente waar u woont voordat uw bedrijf is beëindigd.

Schuld saneren

Kijk ook of u uw schulden kunt saneren. U krijgt dan hulp van een schuldhulpverlener van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), de sociale dienst of een gespecialiseerd bedrijf. De schuldhulpverlener helpt u een akkoord te sluiten met uw schuldeisers.

Bedrijf verkopen

U kunt ook uw onderneming verkopen. Of een deel van uw onderneming afstoten.

Handig

Feiten en cijfers: bedrijfsopheffingen

De grafiek laat het aantal opheffingen van bedrijven in Nederland zien per kwartaal.

Deze informatie is geplaatst door: KVK, Centraal Bureau voor de Statistiek.