Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft bekendgemaakt dat het afschaffen van de VAR-verklaring wordt uitgesteld tot 1 april 2016, dat er een ruime overgangsperiode komt die het hele jaar 2016 geldt en dat in de nieuwe opzet de Belastingdienst gaat werken met modelovereenkomsten per sector die zzp’ers en bedrijven als alternatief kunnen gebruiken. Bedrijven die zzp’ers inhuren kunnen zo vooraf zekerheid krijgen over de vraag of de Belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstverband.

Nieuwe situatie

Wat wordt de nieuwe situatie (uitkomsten overleg bedrijfsleven-zzp-overheid)

  • Samen met de Belastingdienst zijn algemene modelovereenkomsten uitgewerkt voor zowel de tussenkomstsituatie als de directe relatie. Deze overeenkomsten kunnen direct worden gebruikt. Zo kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zichzelf vrijwaren van het risico op naheffing. Branches of ondernemers hoeven dus niet nog apart goedkeuring van de Belastingdienst te vragen.
  • Bovendien is bereikt dat de VAR pas op 1 mei 2016 in plaats van op 1 januari 2016 wordt afgeschaft en heel 2016 geldt als proefjaar om de nieuwe systematiek – op basis van de algemene modelovereenkomsten – in te regelen
  • Dat betekent dat de bestaande VAR-verklaring uit 2014 of 2015 zijn vrijwarende werking houdt totdat de nieuwe wet is ingegaan.
  • Over de overgangsregeling zullen VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP de precieze details nog met het kabinet uitwerken. Inzet daarbij is dat de overgang van de VAR naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk verloopt.

Meer informatie

  • Klik hier voor het contract die u kunt gebruiken
  • De modelovereenkomsten zijn ook te vinden op de site van Belastingdienst, via deze link
  • VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP zullen binnenkort over dit onderwerp voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Hierover krijgt u nog bericht.
  • Naast deze algemene overeenkomsten zijn op de website van de Belastingdienst ook overeenkomsten te vinden die op specifieke situaties toezien. Echter, de algemene overeenkomsten zijn direct te gebruiken en daarvoor hoeven dus geen aparte afspraken met de Belastingdienst te worden gemaakt. Dit is uiteraard wel mogelijk.
  • Ook zal de Belastingdienst op haar website nog een algemene leidraad gaan publiceren voor het globaal beoordelen van arbeidsrelaties. Hierbij valt te denken aan een overzicht van groene of rode bepalingen die wel of juist niet ertoe kunnen bijdragen dat het oordeel ‘buiten dienstbetrekking’ kan worden gegeven.