Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Via ondernemersorganisatie MKB-Nederland ontmoette een VNHI-delegatie half december leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Voorzitter Peter Lommers en algemeen bestuurslid Hans van Geluk woonden de bijeenkomst bij. Het VNHI is een van de 130 brancheverenigingen die samen MKB-Nederland vormen. MKB-Nederland brengt de belangen van onze leden onder de aandacht in politiek en bestuurlijk Den Haag. CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog leidde de vergadering.

Dit waren de gespreksonderwerpen die vanuit ondernemers waren aangedragen:

  • de verplichtingen en lasten voor werkgevers bij loondoorbetaling bij ziekte 
  • duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • het belang voor ondernemers van flexibiliteit in arbeidscontracten
  • werk voor arbeidsgehandicapten / 100.000 banen

Over de problematiek van loondoorbetaling voor zieke werknemers heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken inmiddels een besluit genomen.  De andere onderwerpen werden besproken met de leden van de Vaste Kamercommissie in de hoop dat zij ermee aan de slag gaan in hun politieke werk.

MBK-Nederland bracht als organisatie zelf ook nog drie onderwerpen aan:

  • vertrouwenspersonen en klachtenregelingen

Hier speelt een vreemd probleem: de Arbeidsomstandighedenwet verplicht bedrijven niet om een vertrouwenspersoon of een klachtenregeling te hebben. Maar de Inspectie SZW handhaaft er wel op omdat het ‘de stand van de wetenschap is’. MKB-Nederland vroeg de Kamerleden de opdracht van de Inspectie op dit te punt te wijzigen.

  • bedrijfsbeleid rond alcohol, drugs en medicijnen

De Arbeidsomstandighedenwet conflicteert hier met de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG: die laatste verbiedt werkgevers om werknemers te testen op het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (behalve een paar specifieke sectoren zoals lucht- rail- en wegvervoer). MKB-Nederland verzocht de Kamerleden te werken aan een verduidelijking van de Arbeidsomstandighedenwet, zodat bijvoorbeeld ook bedrijven in de chemische sector of de schoonmaakbranche hun medewerkers kunnen testen op alcohol-, drugs- of medicijngebruik.

  • toezicht en handhaving (adviserend en boete vermijdend)

Op dit moment hanteert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid boetes als leidend instrument bij toezicht en handhaving. MKB-Nederland wil liever dat advisering leidend wordt, waardoor preventie meer aandacht krijgt. De Kamer heeft daar in het verleden al eens een motie over aangenomen, maar daar wordt niet echt inhoud aan gegeven, constateert MKB-Nederland.

Algemeen bestuurslid van het VNHI Hans van Geluk kijkt terug op een informatieve bijeenkomst. ‘De Kamerleden waren zeer geïnteresseerd in ons, het was goed om in gesprek te kunnen gaan. Ik vond het een nuttige ontmoeting’, zegt hij.

‘Ook VNHI-leden kunnen op deze manier onderwerpen voorleggen aan Kamerleden’, benadrukt Van Geluk. MKB-Nederland organiseert regelmatig deze gesprekken met Kamerleden, en als branchevertegenwoordiger kan dan ook het VNHI aanschuiven.

Heb je een onderwerp dat je onder de aandacht van de Kamerleden wil brengen? Mail het secretariaat en we gaan ermee aan de slag!