Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Peter Lommers  (1950) is sinds 12 mei 2016 voorzitter van het VNHI.

Vanaf 2004 is hij directeur en eigenaar van een aantal ondernemingen en enkele jaren geleden is zijn dochter Reni mede eigenaar van de groep geworden. De werkmaatschappij P4P Handelsonderneming B.V. is daarbinnen de belangrijkste onderneming. Het bedrijf  (Hofte agenturen B.V.) is sinds de eerste jaren na de oprichting lid van het VNHI. Op de website www.p4p-online.nl kunt u bij “projecten” meer informatie vinden over hun activiteiten.

Zijn huidige functie omvat de werkzaamheden van zowel agent als importeur. Ook internationale verkoop hoort daarbij. Dit gehele spectrum van activiteiten vormen voor hem een brede basis van kennis.

Peter heeft bij grote bedrijven gewerkt. Hij is tevens directeur geweest van een groot agenturenbedrijf, dat opgericht is in 1923 en gevestigd was in Amsterdam. Hij wilde voorzitter van het VNHI worden, omdat hij al deze ervaringen kan gebruiken om het VNHI te ondersteunen in haar activiteiten.

Hij is van mening dat door de contacten met organisaties van werkgevers, ambassades, de Nederlandse overheid en de politiek de belangen van VNHI-leden op de juiste plaatsen aangegeven kunnen worden. Hierbij is zijn volgens hem de terugkoppeling met betrekking tot de behoefte aan informatie van VNHI-leden middels het secretariaat van essentieel belang om goed te kunnen functioneren.   

“Mijn toekomstvisie voor het VNHI is dat we gezamenlijk met onze ca. 450 leden een basis gaan vormen voor informatie en een platvorm kunnen bouwen, waarin uitwisseling van kennis en ervaring alle leden van het VNHI kunnen helpen om hun eigen visie op hun bedrijf toekomstgericht te maken. Een “sparring” partner zijn op één van de contactdagen zou een goede start kunnen zijn voor intensievere contacten tussen de leden onderling en met het bestuur van het VNHI. Ook verwacht ik dat deelname aan bijeenkomsten van het VNHI voor onze leden een prettige manier wordt om kennis te nemen van die zakelijke onderwerpen waar in de dagelijkse praktijk wellicht weinig tijd voor is.”