Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Als ondernemer krijg je te maken met de nieuwe wet voor de leefomgeving, de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Maar als je je vergunningen op orde hebt en je verandert niets in de bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Het is wel goed om je in te lezen en voor te bereiden. Daarom zetten wij in dit artikel de belangrijkste zaken voor je op een rij.

Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden
Je hoeft niet opnieuw een melding te doen als je al een omgevingsvergunning hebt. Dat regelt het overgangsrecht. In een handige tabel kun je lezen hoe de overgang is geregeld voor de verschillende vergunningen: https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/overgangsrecht/wet-algemene-bepalingen-omgevingsrecht.

Algemene regels op een plek
Vroeger vond je de algemene regels waar je bedrijf aan moest voldoen op meerdere plekken. Als de Omgevingswet van kracht is, vervallen deze en zijn de algemene regels vastgelegd op één plek, namelijk in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels in het Bal zijn vrijwel gelijk aan die in het (oude) Activiteitenbesluit. De regels uit het Bouwbesluit kun je vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en in het omgevingsplan van de gemeente.

Als je wel iets verandert
Als je plannen hebt en je wilt iets veranderen aan je bedrijfsvoering moet je controleren welke vergunningen je nodig hebt, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een (milieubelastende) activiteit. Ook moet je nagaan of er milieuregels gelden op grond van het Bal of het omgevingsplan (vanuit de gemeente). Dit doe je via het nieuwe Omgevingsloket. Dit nieuwe loket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding. Problemen met de werking van het Omgevingsloket? Ga dan naar IPLO.nl.

Uitzonderingen
Voor een aantal bedrijven (bijv.  in de detailhandel) geldt het Bal niet. Zij vinden de milieuregels in het omgevingsplan van de gemeente.

Aan de slag met de Omgevingswet
Meer informatie is na te lezen op www.IPLO.nl. Als de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt, kun je ook terecht bij je gemeente voor bedrijfsinitiatieven.

Bron: MKB-Nederland/VNONCW