Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Verbruikt je bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan ben je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Dat doet u in eLoket van RVO.nl. Nog niet gerapporteerd? Controleer of je een informatieplicht hebt en rapporteer alsnog.

Gemeenten/omgevingsdiensten sturen laatste waarschuwingsbrief naar bedrijven over Informatieplicht en Wet Milieubeheer

De desbetreffende bedrijven krijgen van sommige gemeenten/omgevingsdiensten een brief met een laatste waarschuwing dat zij aan de informatieplicht moeten voldoen. Zo niet, dan start de gemeente/omgevingsdienst een handhavingsprocedure. Dit betekent dat er een controle komt en dat er uiteindelijk een dwangsom kan worden opgelegd. Ook wordt er dan gecontroleerd of het bedrijf wel alle energiebesparende maatregelen genomen heeft. (Zie de 2 geel gearceerde delen in de Controlebrief WetMilieubeheer.)

Deze controlebrief is al door duizenden bedrijven ontvangen.  

  1. Bedrijven moeten aan de Informatieplicht voldoen. Dit moet via E-loket van RVO. Zie: www.rvo.nl/informatieplicht
  2. Bedrijven moeten de verplichte maatregelen uit de Wet Milieubeheer overnemen en uitvoeren. Hiervoor kun je het MilieubeheerProgramma.nl  gebruiken voor uitleg van de Erkende Maatregelenlijst en als hulp om de maatregelen uit te voeren. Als lid van onze vereniging krijg je 50% korting op dit programma. Kijk op www.milieubeheerprogramma.nl en vraag via info@vnhi.nl de kortingscode aan.

Vorig jaar werd er nauwelijks actief gecontroleerd. Nu is dat anders. Vanuit de overheid is 5 miljoen euro extra vrij gemaakt om de controles te kunnen uitvoeren. Aan bedrijven die niet meewerken kan de gemeente/omgevingsdienst een dwangsom opleggen. Er worden bedragen genoemd van 1.000 euro per dag. Ons advies: ga ermee aan de slag en voorkom problemen.