Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   
Foto: www.dit is ondernemen.nl

De rode loper lag al uitgerold: ondernemers(verenigingen) kregen 1 oktober jl. een glamorous onthaal in Pathé Buitenhof in Den Haag. Waarom? Omdat ze onmisbaar zijn voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Voor al deze honderdduizenden ondernemers werd die dag de ondernemerschapsagenda gepresenteerd waarin vooruitgekeken wordt waar ondernemers de komende jaren mee te maken krijgen en welke oplossingen hiervoor nodig zijn. Het VNHI was er deze dag bij.

Samen met ondernemers, branches wetenschappers en onderzoekers heeft MKB-Nederland de afgelopen maanden gewerkt aan de ondernemerschapsagenda die op dit congres gepresenteerd werd aan minister-president Mark Rutte. Welke uitdagingen, vragen en problemen spelen er de komende jaren voor ondernemers, ook met de steeds sneller gaande technologische ontwikkelingen in het vooruitzicht.

De ondernemerschapsagenda wordt meer gezien als werkdocument en zal de komende jaren verder worden uitgewerkt en ontwikkeld. De vijf thema’s die hierin aan bod komen zijn het team, de vernieuwing, de markt, de omgeving en de bedrijfsvoering van de ondernemer. De ambities die in de agenda worden genoemd zijn het werkgeverschap aantrekkelijker maken, de vernieuwingskracht van het mkb versterken, meer mkb-omzet in het buitenland, eerlijke kansen in digitale platformeconomie en haalbaar en betaalbaar verduurzamen.

Andere onderwerpen die tijdens dit congres aan bod kwamen was het zoeken naar en behouden van talentvol personeel. De gemiddelde ondernemer is 41 jaar oud en de vergrijzing van het personeel neemt steeds meer toe. Ook kennisoverdracht van de oudere naar de jongere generatie is belangrijk maar ook andersom op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Premier Rutte onderstreepte in zijn betoog dat Nederland nummer 1 is in het ondernemerschap en als land koploper in digitalisering. Ook benoemde hij dat het midden- en kleinbedrijf goed is voor 70 procent van de werkgelegenheid in de marktsector. Hij beloofde dat de overheid de ondernemer meer ruimte zal geven met minder regels en dat de juiste balans en randvoorwaarden hiervoor moeten worden gecreëerd. Ook moet er worden gekeken naar investeringsmogelijkheden, innovatie, infrastructuur en zal er een actieplan op moeten worden gesteld gericht op samenwerking voor het hele MKB.

Meer weten? Kijk op www.dit is ondernemen.nl of download de Ondernemersagenda van MKB-Nederland.