Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Vooruit kijken, kansen zien (en pakken) en optimisme kenmerkt u als ondernemer. Worst-case scenario’s horen daar niet thuis. Of toch juist wel? Het kan zeer zeker geen kwaad om eens na te denken wat er met u en dus uw onderneming gebeurt wanneer (tijdelijk en dan bedoel ik geen vakantie) niet in staat bent om handelingen te verrichten. De business moet wel door. Immers, rekeningen dienen verzonden en betaald te worden en er dient gehandeld te worden.

Door vooraf vast te leggen wie en hoe er tijdens uw leven gehandeld moet worden als u (tijdelijk) uw eigen ondernemersbelangen niet meer kunt behartigen, kan de onderneming verder. Onderwerpen waar aan gedacht kunnen worden zijn de bevoegdheden tot het oproepen/bijwonen van een aandeelhoudersvergadering, het uitoefenen van het stemrecht op aandelen, het deponeren van de jaarstukken, het tekenen van belastingstukken en meer praktische zaken zoals het verrichten van betalingen en het binden van de onderneming in het algemeen, zoals het versturen van offertes en het aanvaarden van opdrachten; kortom ervoor zorgen dat uw bedrijf een gezicht heeft.

Al deze zaken kunnen geregeld worden in een ondernemersvolmacht, welke weer onderdeel kan uitmaken van een meer omvattend levenstestament. Het levenstestament is een algemene volmacht bij notariële akte waarin een persoon/personen worden aangewezen die uw belangen behartigen op het gebied van privé-, zakelijke en/of medische zaken.

De ondernemersvolmacht kan afgegeven worden aan één of meerdere personen. Uiteraard zijn dat personen die je vertrouwt en die verstand van zaken hebben. De reikwijdte van de volmacht kan naar eigen wens vorm gegeven worden. Kunnen de gevolmachtigden alles zelfstandig doen of dienen alle handelingen tezamen worden verricht? Of kunnen zij wellicht bepaalde handelingen tot een vooraf bepaald bedrag zelfstandig verrichten en de rest met medewerking van de overige gevolmachtigden? Wie controleert de gevolmachtigde(n). Het mooie aan de ondernemersvolmacht is dat deze volledig op maat gemaakt kan worden voor iedere ondernemer individueel waarbij de inhoud en de duur van de volmacht volledig afgestemd kan worden naar de wensen van de ondernemer en de specifieke omstandigheden waarin de ondernemer verkeert. Overigens is een ondernemersvolmacht voor iedere ondernemer een belangrijk instrument ongeacht de rechtsvorm waarin u de onderneming drijft.

De ondernemersvolmacht (of het levenstestament) wordt door een notaris opgesteld. Door de tussenkomst van de notaris is het voor iedereen duidelijk dat de volmacht is opgesteld door een ondernemer die wist wat hij deed. De notaris mag namelijk de volmacht niet laten tekenen als hij ziet dat de volmachtgever niet wilsbekwaam is.
De ondernemersvolmacht wordt ingeschreven in het Centraal Levenstestamenten Register. Hierin wordt bijgehouden wie een volmacht/levenstestament heeft opgesteld en bij welke notaris.

Mol Notariaat adviseert u graag bij het opstellen van een ondernemersvolmacht en voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met notaris mr. J.W. Mol (mol@molnotariaat.nl)

 

Mol Notariaat: seals your deals!