Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Het is een feit dat de mens steeds ouder wordt. Helaas is het ook een gegeven dat ouder worden niet alleen met lichamelijke maar ook met geestelijke achteruitgang gepaard kan gaan. 

Gevolg kan zijn dat ouderen in een geïsoleerde en/of afhankelijke setting terecht kunnen komen, omdat zij de snelheid van het maatschappelijke leven niet meer zo goed aankunnen. Vooral alleenstaande ouderen treft deze situatie en het is dan ook niet uitgesloten dat zij afhankelijk worden van een derde voor bijvoorbeeld het doen van hun boodschappen,  het doen van (dagelijkse) bancaire betalingen,  aangiften inkomstenbelasting en het doen van pinopnamen. U kunt zich wel voorstellen dat mogelijk misbruik van pinopnamen door een derde op de loer kan liggen.

Het mogelijke misbruik van ouderen door een derde kan grotendeels worden ingeperkt door het opstellen van een notarieel levenstestament. Via zo’n levenstestament wordt een vertrouwenspersoon aangewezen, die in de geest van de oudere, kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. Deze vertrouwenspersoon kan dan namens de oudere bijvoorbeeld (bancaire)betalingen, geldopnamen, boodschappen doen en de administratie van de oudere overnemen. Deze vertrouwenspersoon moet  jaarlijks verantwoorden welke transacties hij namens de oudere heeft gedaan.  Als de oudere deze verantwoording niet meer tot zich kan nemen, zal de vertrouwenspersoon deze verantwoording moeten afleggen aan bijvoorbeeld de toekomstige erfgenamen van de oudere.

Het levenstestament betreft niet alleen financiële (rechts)-handelingen, maar kan natuurlijk ook beslissingen inhouden op medische ingrepen en behandelingen. Zo kan in het levenstestament de visie van de oudere worden opgenomen over het al dan niet behandelen van een levensbedreigende ziekte of het vrijwillig beëindigen van het leven in een eindfase van een kwaadaardige of chronische ziekte, waarvoor geen zinvolle medische behandeling meer mogelijk is. De vertrouwenspersoon beslist in dat geval conform de aangegeven wensen in het levenstestament.

Wilt u meer weten over het levenstestament? Neemt u dan contact op met onze notariële partner, Mol Notariaat