Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Archiven

Corona: meestgestelde vragen door agenten/importeurs

maart 20, 2020 11:40 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Meestgestelde vragen: Wat betekent corona voor u als agent of importeur?

Het VNHI zet een aantal standaardvragen en antwoorden op een rijtje.

 • Mijn leverancier kan de orders niet meer leveren. Wat betekent dit voor mij als agent?

Wanneer een order is geaccepteerd door de leverancier, dient zij in beginsel de klant te leveren. Indien zij evenwel leveringsvoorwaarden hanteert met een overmachtclausule, dan kan zij zich op overmacht beroepen. De leverancier heeft wel de verantwoordelijkheid om de gevolgen te beperken voor de klant, die immers met lege schappen komt te zitten. Denk daarbij aan de verplaatsing van de productie, alternatieven worden geboden en eventuele meerkosten zullen moeten worden besproken. In ieder geval dient de leverancier, en u dus ook, de klant tijdig op de hoogte te stellen van deze situatie. De klant zal mogelijk maatregelen willen nemen. Een en ander laat onverlet dat ook de klant kan besluiten om de overeenkomst te ontbinden. De agent zal niet meer kunnen rekenen op de gebruikelijke commissie.

 • Dekt de verzekering deze situatie?

We hebben het over een polis van de leverancier, maar ook mogelijk een polis van u, de agent, of van een importeur. U kunt ervan uit gaan dat deze situatie niet wordt gedekt door een polis en met name niet de bedrijfsaansprakelijkheidpolis. U zult dit moeten controleren en zo nodig direct moeten melden bij uw verzekeraar.

 • Kan de klant de goederen weigeren die worden geleverd? Wat betekent dit voor mijn commissie?

Als er een overeenkomst bestaat tussen leverancier en klant dan zal ook de klant zijn verplichtingen moeten nakomen. Hij kan dus niet zomaar de levering weigeren. Doet hij dit wel, dan is er sprake van een tekortkoming die de klant kan worden toegerekend. De leverancier zal doorgaans de goederen voor rekening en risico van de klant moeten opslaan en deze kosten ook op de klant verhalen. De klant blijft in beginsel aansprakelijk. Dit zal in de praktijk betekenen dat ook de agent langer op zijn geld moet wachten indien hij overeengekomen is dat hij pas recht heeft op commissie na betaling door de klant.

 • Als importeur ontvang ik mijn bestelde goederen niet. Wat nu?

De leverancier beroept zich waarschijnlijk op overmacht en verwijst naar zijn leveringsvoorwaarden. De leverancier zal met u naar alternatieven moeten zoeken; overmacht wil niet zonder meer zeggen dat de leverancier vrijuit gaat. U als importeur dient derhalve ook eenzelfde overmachtclausule “force majeure” in uw leveringsvoorwaarden te hebben staan. U heeft ook verplichtingen naar de klant. Informeer wel uw klant tijdig en bespreek alternatieven.

 • Ik kan niet reizen, klanten bezoeken. Wat nu? 

Daar is geen concreet antwoord op te geven. Overleg met uw leverancier en klant. Heeft u alternatieven? Andere leverancier? Houd de relatie met leverancier en klant goed. Vraag hoe u uw leverancier kunt helpen, wees creatief en loyaal.

 • Wat kan ik doen als ik door deze omstandigheden in de financiële problemen kom?

Als u personeel heeft, kan het zijn dan een werknemer (dit kan ook de echtgenoot/echtgenote zijn die meewerkt), ziek is, en dan gelden de normale regels voor loonbetaling en ziekte. Dit is ook het geval wanneer de werknemer op het advies van de GGD of het RIVM thuis moet blijven. Dit kan alleen anders zijn wanneer de werknemer in strijd met alle reisadviezen in privétijd afreist naar een risicogebied, etc.

 • Ik kan de huur van de showroom niet betalen of  voorzie dat dit straks het geval is. Wat nu?

U heeft een huurverplichting en de verhuurder rekent op z’n geld. Probeer daar tijdig afspraken over te maken. Of wel de verhuurder komt u tegemoet en vraagt geen huur – daar is hij niet toe verplicht- of u vraagt uitstel en dat betekent dat u om opschorting vraagt. Bijvoorbeeld 3 maanden. In betere tijden komt u erop terug. De verhuurder zal vaak een borg hebben en heeft niets aan een lege showroom. Blijf in ieder geval in gesprek.

 • De klant wil de order annuleren, wat nu?

Een klant vreest dat de producten niet meer worden verkocht. Kan hij dan de order annuleren. Als de order al bevestigd is – zie leveringsvoorwaarden- dan kan dat niet zomaar. Dit is geen overmacht. De leverancier moet dus uitdrukkelijk met dit verzoek instemmen.

Zolang de order niet geproduceerd is, zal de leverancier ( uw principaal), in deze moeilijke tijden, daar vermoedelijk in mee gaan. Dit betekent ook dat u als agent de commissie misloopt.

Als de goederen al geproduceerd zijn en kunnen worden geleverd, dan ligt het anders. De goederen moeten in beginsel worden afgenomen door de klant en niet afnemen betekent dat de leverancier met de goederen blijft zitten. Als het om speciaal voor de klant gemaakte goederen gaat, is deze situatie voor iedereen duidelijk. De agent heeft een belangrijke rol hoe uit deze situatie te geraken. Zie antwoord op eerdere vraag. Probeer elkaar tegemoet te komen. Zo houdt u uw commissie aanspraak in de lucht.

A) Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (Werktijdverkorting is stopgezet als corona-maatregel)

Als u wordt getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt, dan bestaat voor u wellicht de mogelijkheid om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan te vragen. De corona-maatregel ‘Werktijdverkorting’ is stopgezet aangezien deze niet voldoende is toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. Voor meer informatie zie website rijksoverheid.nl/werktijdverkorting/NOW.

B) Uitstel van betaling van de belasting

U kunt omdat u ondernemer bent uitstel vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. U moet dit verzoek wel schriftelijk onderbouwen en als de belastingdienst akkoord gaat met het verzoek, wordt de invordering stop gezet.

C) Borgstelling MKB

Mogelijk dat u een krediet nodig heeft bij een bank en met een borgstelling MKB-kredieten wordt u op weg geholpen (zie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Nog meer antwoorden op vragen van ondernemers vindt u ook op de website van de Kamer van Koophandel.

Schroom niet om uw vragen aan het secretariaat van het VNHI te stellen via info@vnhi.nl of kijk op www.vnhi.nl.

Paul Holtrop
Secretaris VNHI

Meestgestelde vragen: Wat betekent corona voor u als agent of importeur? Het VNHI zet een aantal standaardvragen en antwoorden op…

Corona: advies voor agenten en importeurs!

maart 17, 2020 4:41 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Het VNHI zal de belangen van agenten en importeurs ook ten tijde van de uitbraak van het coronavirus zo goed mogelijk behartigen. We realiseren ons de ernst van deze situatie en werken en denken samen met andere partijen zoals onze partnerorganisatie MKB Nederland, mee om een goede oplossing te vinden. Het is het VNHI  inmiddels door bemiddeling gelukt, in samenwerking met MKB-Nederland, een groot deel van de SBI-codes voor groothandels op de Vastgestelde SBI-codelijst te krijgen (zoals ingedeeld onder de Standaard Bedrijfsindeling van de Kamer van Koophandel) zodat deze van de TOGS-compensatieregeling gebruik kunnen maken. We zijn druk doende ook de SBI-codes voor handelsbemiddeling op deze vastgestelde lijst te krijgen zodat ook handelsagenten hiervoor in aanmerking komen.

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke adviezen die wellicht voor u van belang zijn. Voor iedere ondernemer is de situatie natuurlijk weer anders.   

 • TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)    

Bent u als ondernemer rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis dan kunt u eventueel een beroep doen op de TOGS-regeling: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. U ontvangt dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name  uw vaste lasten te kunnen betalen.

Sectoren die onder deze regeling vallen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Per 31 maart 2020 is besloten dat ook winkeliers die werkzaam zijn in de non-food sector gebruik kunnen maken van deze regeling. De regeling is met name gericht op kleinere bedrijven met lage personeelskosten.

Uw bedrijf moet wel buiten de woning zijn gevestigd of in ieder geval een eigen opgang hebben.

U kunt deze TOGS-regeling via rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met 26 juni a.s. aanvragen. Uw onderneming moet wel gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet overeenkomen met de vastgestelde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling) waaronder uw bedrijf op peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister van de KvK staat ingeschreven.

Komt uw SBI-code niet voor op de vastgestelde SBI-codelijst?  Maak hier dan melding van via dit formulier.

Let op: met ingang van 30 april a.s. kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS-regeling. Deze uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit en hun geregistreerde nevenactiviteit beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten.

Staat u onder de verkeerde SBI-code(s) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Geef dit door middels het formulier- melding-niet-aansluitende-sbi-code.

 • TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers)

Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling TOZO. Hiermee kunt u  als zelfstandige (ook als u net gestart bent) aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en bijvoorbeeld een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Deze regeling vraagt u aan via uw gemeente. Kijk voor meer informatie over TOZO op www.rijksoverheid.nl/tozo-zelfstandig-ondernemers.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (Werktijdverkorting is stopgezet als corona-maatregel)

Als u wordt getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt, dan bestaat voor u wellicht de mogelijkheid om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan te vragen. De corona-maatregel ‘Werktijdverkorting’ is stopgezet aangezien deze niet voldoende is toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. Voor meer informatie zie website rijksoverheid.nl/werktijdverkorting/NOW.

 • Overmacht (Force Majeure)

Bent u importeur? Het kan zijn dat uw leverancier als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan zijn verplichtingen kan voldoen zoals vastgelegd in uw gezamenlijk contract en zich beroept op een “force-majeure clausule“ die in het contract kan zijn opgenomen. In beginsel heeft u als importeur dan een probleem. Probeer samen met uw leverancier en uw klant tot een gezamenlijke oplossing te komen of probeer nieuwe afspraken te maken met andere leveranciers. Als importeur zult u in uw leveringsvoorwaarden aan uw klanten ook een duidelijke overmacht-clausule moeten hebben staan, of z.s.m. opnemen. U heeft immers verplichtingen naar hen toe die u niet meer kunt nakomen.

 •  Bijstand voor zelfstandigen 

Mocht u in (tijdelijke)  financiële problemen komen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De hoogte van de uitkering en het recht op ondersteuning wordt door de gemeente bepaald en uitgevoerd. Neem hierover contact op met uw eigen gemeente en kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

 • Borgstelling kredieten (BMKB)

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)  zijn momenteel versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon ( v.o.f.) onder gunstige voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, meestal de bank. Een overzicht van geaccrediteerde financiers staat op de website van RVO

 • Garantie ondernemingsfinanciering (Go-regeling)

Vooral voor de wat grotere bedrijven wordt de financieringssteun uitgebreid via de GO-regeling om liquiditeitsproblemen te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

 • Uitstel van betaling (belasting)

U kunt ook van de mogelijkheid gebruik maken om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen in de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst. Zo voorkomt u een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen. Ook als u als ondernemer een lagere winst verwacht door de effecten van het coronacrisis kunt een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Meer informatie vindt op  www,belastingdienst.nl.

 • Internationaal zakendoen

Doet u veel zaken met het buitenland? Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus: bel RVO via 088 042 42 42  of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

 •  Crisisnummers

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800-2117 .

Tevens heeft de overheid een landelijk crisisnummer geopend voor algemene vragen over het Coronavirus: 0800-1351.

Check ook of u eventueel nog voor andere compensatieregelingen i.v.m. de uitbraak van het Corona-virus in aanmerking komt. Bekijk hier het overzicht van alle financiële regelingen.

Tip: Maak ook gebruik van de Corona-calculcator en bekijk en bereken de voor u relevante regelingen zodat u de impact van die regelingen op uw organisatie en cashflow kunt zien.

Er wordt hard gewerkt om ondernemers in deze moeilijke periode zoveel mogelijk te ondersteunen. Nieuwe plannen worden momenteel onderzocht en uitgewerkt. Ook hiervan zullen wij u zo veel mogelijk op de hoogte houden.

We hopen dat u goed door deze tijd heen komt. Blijf in contact met uw leverancier die net als u problemen zal hebben. Maak samen afspraken en zoek oplossingen die u en uw klanten kunnen helpen. Heeft u vragen, mail info@vnhi.nl, het secretariaat is gewoon open.

Het VNHI zal de belangen van agenten en importeurs ook ten tijde van de uitbraak van het coronavirus zo goed…

Hoe komt u in aanmerking voor Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?

maart 16, 2020 11:06 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Als u wordt getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt, dan bestaat voor u wellicht de mogelijkheid om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan te vragen. De corona-maatregel ‘Werktijdverkorting’ is stopgezet aangezien deze niet voldoende is toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. Voor meer informatie zie website rijksoverheid.nl/werktijdverkorting/NOW.

Als u wordt getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt, dan bestaat voor u wellicht…

VNHI-cursus ‘Starten als Handelsagent’ 18 september 2020; Amsterdam (VOL)

maart 13, 2020 2:45 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

In de training “Starten als Handelsagent” worden de verschillen tussen handelsagent en importeur behandeld maar deze cursus richt zich vooral op de handelsagent.  De cursus helpt je bij jouw beslissing om voor het ondernemerschap te kiezen. Bovendien is het ook de ideale gelegenheid om met andere startende ondernemers in contact te komen.

De onderwerpen die o.a. aan bod komen tijdens deze training zijn:

 • Hoe kan ik (handels)agent worden?
 • Welke eigenschappen moet ik bezitten?
 • Hoe zit het met commissie en contracten?
 • Hoe kom ik aan agentschappen en klanten?
 • Wat zijn mijn rechten als handelsagent?

De training wordt gegeven door ervaren handelsagent Paul Visscher en Paul Holtrop, advocaat. Beiden hebben veel kennis over het vak van handelsagent en zij beantwoorden ook je eigen vragen. De tips en adviezen die je tijdens deze training krijgt, zijn gelijk in de praktijk toe te passen.

Programma
Deze dag ziet er als volgt uit:

13.45 Ontvangst met koffie en thee
14.00 Training Starten als Handelsagent
15.30 Pauze
15.45 Vervolg training
17.00 Start Netwerkborrel

Locatie
De cursus wordt gegeven in het pand van Van Till advocaten, een advocatenkantoor dat veelal ondernemers adviseert en in procedures bijstaat. Het kantoor heeft alle belangrijke specialismen in huis waaronder agentuur- en distributierecht en staat voor een verfrissende en laagdrempelige manier van werken, met goede kennis van zaken. Adres: De Lairessestraat 131-135  in Amsterdam.

Kosten
Voor VNHI-leden is deze cursus gratis. Voor niet-leden is de toegangsprijs 50 euro ex BTW per persoon. Kun je niet op 18 september  a.s. dan kun je op het aanmeldingsformulier ook kiezen voor een podcastversie van deze cursus.

Aanmelden
Het maximaal aantal deelnemers is 25 personen. Meld je dus  hier snel aan want vol=vol! 

In de training “Starten als Handelsagent” worden de verschillen tussen handelsagent en importeur behandeld maar deze cursus richt zich vooral…

Wat je als ondernemer moet weten over het Coronavirus!

maart 6, 2020 11:13 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Veel ondernemers maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen we zelf voorzorgsmaatregelen treffen om verdere verspreiding zoveel mogelijk te beperken. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden op de korte en lange termijn?

Belangrijke vragen waar je als ondernemer niet gelijk een antwoord op hebt. Daarom heeft het VNO-NCW een  informatieoverzicht geplaatst op hun website met de belangrijkste informatie over het coronavirus en hoe hier mee om te gaan als ondernemer, bedrijf en werkgever.

Ook de Kamer van Koophandel heeft een overzichtspagina op hun website met nieuws en handige tips waar je als ondernemer rekening mee dient te houden. Wat doe je als je voorraden opraken en de beperkingen aanhouden en kun je momenteel zaken doen met China of andere landen waar het virus heerst. Blijf niet afwachten en kijk naar nieuwe exportmarkten en leveranciers. Check ook je lopende contracten op aansprakelijkheid en regelingen voor overmacht.

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Houd rekening met drukte op deze lijn. 

Tevens heeft de overheid een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351.

Verder geeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  advies en informatie over de ziekte en de verspreiding van het coronavirus zelf. Naast het advies veelvuldig je handen te wassen, in je elleboog te hoesten en papieren zakdoekjes te gebruiken, wordt er informatie gegeven over het voorkomen van besmetting, de aanpak en maatregelen in Nederland en vragen over de situatie in Europa en China.

Bovendien is er de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen voor uw werknemers uit de Werkloosheidswet. Kijk voor meer informatie op aanvragen werktijdverkorting.

Naast de mogelijkheid van werktijdverkorting zijn en komen er ook nog andere mogelijkheden voor ondernemers die in financiële problemen dreigen te raken door het coronavirus. Een aantal van deze plannen wordt op dit moment nog onderzocht of uitgewerkt. Ook hiervan zullen wij u zo veel mogelijk op de hoogte houden.

Weet dat we als belangenvereniging uw zorgen en belangen serieus nemen en bij onze partner MKB-Nederland hebben neergelegd om daar zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden. Laat je  verder als ondernemer goed informeren zodat je later niet voor onaangename gevolgen, kosten en problemen komt te staan. Heb je als ondernemer vragen, mail ons op info@vnhi.nl.

 

Veel ondernemers maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten. Wat zijn de gevolgen en…

Arbeidsongeschiktheidverzekering voor ZZP’ers!

maart 4, 2020 2:05 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Er is lang over gesproken maar nu komt hij er eindelijk aan: een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. Deze verzekering geldt voor ruim een miljoen zelfstandigen zonder personeel in Nederland. Bij langdurige ziekte komen ze voortaan automatisch in aanmerking voor een bedrag van maximaal €1650,- bruto per maand. Hiervoor moet wel door iedere zelfstandige elke maand een inkomensafhankelijke premie worden afgedragen. Dat hebben de sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, begin deze maand bekendgemaakt.

Minister Koolmees van Sociale Zaken buigt zich de komende maanden over het plan en zal naar verwachting de definitieve wetsvoorstellen voor de zomer nog naar de Tweede Kamer sturen. Met deze verzekering wordt het inkomen tot maximaal €30.000 bruto per jaar gedekt. Een zelfstandige ontvangt na arbeidsongeschiktheid 70% hiervan en dat komt dan neer op een maandelijks bedrag van €1650,- bruto.

Het is de bedoeling dat de uitvoering van de ZZP-verzekering bij uitkeringsinstantie UWV wordt ondergebracht. De Belastingdienst wordt verantwoordelijk voor het innen van de maandelijkse premies. Volgens voorzitter Nic Van Holstein van de vakbond VCP  “voorkomt het voorstel dat zelfstandigen in financiële problemen komen” en wordt hiermee “een gat gedicht in de sociale zekerheid”.

Van de ZZP’ers in ons land is  63% voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Honderdduizenden ZZP’ers  zouden nu niet kunnen rondkomen als ze langdurig ziek worden. Dit benadrukt maar weer hoe noodzakelijk het is dat er een betaalbare en toegankelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hen komt.

Bron: www.telegraaf.nl

Er is lang over gesproken maar nu komt hij er eindelijk aan: een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. Deze verzekering geldt voor…

Gevolgen voor ondernemers na de Brexit!

maart 4, 2020 10:31 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

De Brexit is een feit. Sinds 1 februari is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lidstaat meer. Dit jaar is er qua regelgeving nog sprake van een overgangsperiode en verandert er nog niets. Maar als u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk zijn het spannende tijden. Want hoe gaat de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eruitzien? En kunt u zich daar nu al op voorbereiden?

Auteur: Paul Holtrop

Overgangsperiode & onderhandelingen

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben tot en met 31 december 2020 de tijd om te onderhandelen over de toekomst. Deze overgangsperiode kan eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022. Dat kan alleen als zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk met een verlenging instemmen. Gelet op de complexiteit van de Brexit moet er rekening mee worden gehouden dat van deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt.

Tijdens de overgangsperiode blijft het EU-recht van toepassing. De komende tijd verandert er dus nog niets, maar dat betekent niet dat u stil kunt blijven zitten. U kunt deze periode gebruiken om u te informeren en uw onderneming op de toekomst voor te bereiden.

Gevolgen voor ondernemers

Wat de onderhandelingen ook brengen, de verwachting is dat de gevolgen van de Brexit voor ondernemers, ondernemingen en hun (internationale) werknemers hoe dan ook groot zullen zijn. Deze exacte gevolgen zullen per branche en per rechtsgebied verschillen, maar de verwachting is wel dat alle ondernemingen te maken krijgen met extra kosten. In het vervolg van dit artikel gaan we in op de mogelijke gevolgen van de Brexit voor handelscontracten.

Welk recht is van toepassing?

Op overeenkomsten die worden gesloten vóór het einde van de overgangsperiode blijft de zogenaamde Verordening Rome I van toepassing. Op grond van deze EU-verordening is in beginsel het recht van het land dat partijen hebben gekozen op de overeenkomst van toepassing. Wij adviseren u om in contracten die vóór het einde van de overgangsperiode worden gesloten indien mogelijk de keuze voor het Nederlands recht op te nemen. Denkt u aan agentuur contracten, koop-/verkoopcontracten of service contracten. Voor contracten die nu al zijn gesloten en waarin u geen rechtskeuze hebt vastgelegd, is het mogelijk om in een aanvulling (een addendum) alsnog een keuze voor het Nederlands recht op te nemen.

Doet u dat niet en blijven internationale afspraken over het toepasselijk recht uit, dan moeten zowel Britse als Nederlandse rechters straks op grond van het eigen recht beoordelen welk recht op uw overeenkomst van toepassing is. De uitkomsten daarvan zijn onzeker. Als de rechter oordeelt dat het Britse recht van toepassing is, krijgt u te maken met een heel ander (Angelsaksisch) rechtssysteem, waarin veel begrippen een andere betekenis hebben. Dat kan betekenen dat uw contract anders uitgelegd wordt. Om deze onzekerheid voor te zijn, doet u er dus goed aan om (aanvullende) afspraken te maken.

Levertijden

De kans is vrij groot dat er straks geen sprake meer is van vrij verkeer van goederen en diensten. Dat zal een aantal gevolgen met zich meebrengen:

 • U krijgt te maken met douaneformaliteiten en dus met vertragingen. Dit heeft gevolgen voor levertijden. Wij adviseren u dus om alvast naar de levertermijnen in uw contracten te kijken. Kunt u met fatale termijnen blijven werken? Of is het beter om andere leveringscondities met uw handelspartners af te spreken?
 • Als u goederen uit het Verenigd Koninkrijk koopt verandert uw positie. U wordt na de overgangsperiode namelijk importeur. Op dat moment moet u er op toezien dat de producten die u importeert voldoen aan de Europese eisen. Andere partijen zullen u daar ook op aan kunnen spreken. Wellicht is het daarom goed om nu alvast andere toeleveranciers uit de EU te zoeken? Of om goede afspraken met uw Britse toeleverancier(s) te maken?
 • Als u goederen naar het Verenigd Koninkrijk exporteert kunt u te maken krijgen met specifiek Britse producteisen. U zult dus mogelijk producten en/of etiketten moeten aanpassen. Grote kans dat u dan ook te maken krijgt met invoerrechten. We adviseren u om als ondernemer te blijven denken en nu alvast na te denken wat dat voor u betekent. Gaat u deze kosten doorberekenen aan uw klanten? En als de Britse omzet slechts een klein percentage van uw totaalomzet uitmaakt, wilt u die moeite dan wel doen?
 • U zult afspraken moeten maken over het vervoer. Wie regelt het transport tot waar? Wie is verantwoordelijk voor de exportdocumentatie en wie draagt op welk moment het risico van verlies of beschadiging? Veel verzekeringen gelden op dit moment alleen binnen de EU. Daar zult u dus ook op moeten letten.

Meer informatie?

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de voortgang van de onderhandelingen. Heeft u tot die tijd vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze VNHI-partners, van Till advocaten, o.a. gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Zij zijn u graag van dienst. Of stel uw vraag via info@vnhi.nl.

De Brexit is een feit. Sinds 1 februari is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lidstaat meer. Dit jaar is er qua…

Ondernemers opgelet: gooi je geld niet in de prullenbak!

maart 2, 2020 3:57 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Wacht! Zeg niet meteen: dat is logisch. Want in veel kantoren wordt geld in de prullenbak gegooid. Wie gooit het erin? De ondernemer zelf. Niet bewust hopelijk, maar toch. En niet letterlijk, maar wel met hetzelfde effect. Veel ondernemers verliezen onnodig geld. Het goede nieuws: met weinig moeite is het te vermijden en wij helpen je daarbij.

Lampen die branden in een ruimte waar niemand is. Verwarming die aan blijft staan als iedereen al naar huis is. Besparen op energie is in een kantoorsituatie op zich eenvoudig. Vraag iedereen het licht uit te doen of de verwarming omlaag te draaien. Dat moet je wel lang volhouden, want altijd vergeet wel iemand het… Aanwezigheidssensoren of tijdklokken werken natuurlijk veel beter. En als gewone TL-balken dan vervangen zijn door led-verlichting en wanden geïsoleerd zijn, bespaar je nog eens dubbel. Het zijn open deuren, iedereen wéét het, maar handel je er ook naar?  

Geen tijd

Ondernemers willen best. Om het geld of omdat duurzaamheid bij deze tijd hoort. Als je bedrijf jaarlijks meer gebruikt dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas, ben je er zelfs wettelijk toe verplicht. De Wet Milieubeheer legt je uit welke energiebesparende maatregelen je moet nemen en verplicht je dit te melden en uit te voeren. De praktijk is echter weerbarstiger. Het dagelijks werk gaat voor. De ondernemer heeft geen tijd (en geen zin misschien) zich erin te verdiepen. En de meesten hebben een andere hobby dan wet- en regelgeving.

Bovendien vergen grootschalige maatregelen een forse investering. Je verdient die op den duur wel terug, maar je moet nú het geld ophoesten. Soms zijn er subsidiemogelijkheden, maar zoek dat maar eens uit. En dan nog: wat is wijs en wat is een goed moment?

Gemakkelijk

Vermijden dat er geld in de prullenbak belandt. Dat wil iedereen. Als het maar gemakkelijk kan, want op een duur advies zit je niet te wachten. MKB Nederland helpt je met een eenvoudig hulpmiddel, het ‘Milieubeheer Programma’. Gemaakt voor de ondernemer: begrijpelijk, overzichtelijk en direct bruikbaar.

Het programma maakt in één oogopslag duidelijk:

 • Wat je verplicht bent te doen
 • Wat je vrijwillig kunt doen
 • Wat het beste moment is
 • Welke mogelijkheden er zijn
 • Welke kosten je kunt besparen

Met het programma maak je gemakkelijk een keuze, weet je wat het gaat kosten en kun je snel aan de gang.
Het programma is beschikbaar in de vorm van een abonnement waarvoor je maandelijks een bescheiden bedrag betaalt, afhankelijk van de omvang van je bedrijf. Die kosten heb je er zo uit. Het VNHI geeft hun leden ook nog eens 50% korting op dat bedrag omdat ze het bedrijven gemakkelijk willen maken energie én kosten te besparen. Bekijk hier wat het je kost.  

VOORBEELD: TL-verlichting.
Met led-verlichting bespaar je energie en dus ook kosten. Ga je binnenkort verbouwen? Dan kun je een energieadviseur een nieuw verlichtingsplan laten uitwerken. Als dat niet aan de orde is, kun je de armaturen en lampen laten vervangen. Maar nog simpeler is alleen het vervangen van de TL-buizen door ledlampen die passen in de armaturen. Een onderhoudsbedrijf heeft het zo gedaan. Het kan nog goedkoper. Vervang zelf de lampen. Ben je een uurtje bezig, dan is dat uurtje snel terugverdiend.
In het ‘Milieubeheer Programma’ staan die mogelijkheden naast elkaar. Met de kosten. Met een advies. Met de mogelijkheid voor een to-do-lijst om je te herinneren. Met adressen als je het wil laten uitvoeren.

NOG EEN VOORBEELD: Verwarmen
Hoe warm moet het zijn op kantoor en hoe zorg je dat het aangenaam opwarmt? Dat hangt af van het verschil tussen buiten en binnen. Een energiebesparende maatregel is aanpassing van de aanvoertemperatuur van het cv-water aan de buitentemperatuur. Kan je systeem dat niet? Dan is het logisch hierop te letten als je gaat vervangen. Dat hoeft niet meteen. Kies een logisch moment, bijvoorbeeld als de verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is. Met het Milieubeheer Programma leg je dat vast en word je er automatisch aan herinnerd om de aanpassing van de aanvoertemperatuur niet te vergeten.  Zo krijg je direct zicht op prioritering, uitgaven en besparingen.

Besteed even tijd aan energiebesparing. Het Milieubeheer Programma helpt je daarbij, zonder dat het veel tijd en moeite kost. Haal het geld uit de prullenbakken van je kantoor. Je kunt het op een andere manier veel beter gebruiken.

Bron artikel: Watt je moet weten.nl

Wacht! Zeg niet meteen: dat is logisch. Want in veel kantoren wordt geld in de prullenbak gegooid. Wie gooit het…