Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Om zijn bedrijfsruimte van 2.500 vierkante meter van voldoende energie te kunnen voorzien, leek het erop dat VNHI-lid Richard Lezer flink in de buidel moest gaan tasten. Maar het liep anders.

 Lezer is leverancier van hoogwaardige A-producten op het gebied van camerabeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole en mistgeneratoren. Bovendien is er in zijn bedrijfspand een dochteronderneming ondergebracht die cateringactiviteiten ontplooit. De toenemende activiteiten vroegen om een verzwaring van de bestaande energie-infrastructuur. Met name de nieuw te installeren koel- en vriescellen waren naast de oven, vaatwasstraat en terugkoelinstallatie niet meer realiseerbaar binnen de bestaande meterkast en energie-aanvoer.

‘De meterkast werd al handwarm’, vertelt Richard Lezer. ‘Verdere belasting zou onverantwoord zijn. Vanwege de toenemende bedrijvigheid stond ik voor de beslissing om de elektrische installatie te verzwaren. Het aanpassen van de zekeringenkast zou een flinke investering vergen, los van de hogere maandlasten voor de grotere aanvoer van energie.’

Bedrijfspand FR Security in Zwanenburg

Besparen in plaats van verzwaren

Zijn technisch directeur hield hem een alternatief scenario voor: verzwaar niet de elektrische installatie, maar zorg dat je minder stroom gaat verbruiken. Lezer: ‘Dat zou kunnen door over te schakelen op LED-verlichting. Immense hoeveelheden traditionele TL lichtbakken, die de hele dag een magazijn verlichtten, ook in de uren dat in dat deel niemand aanwezig was, dreven de energienota flink op.’

‘De investering in LED-TL armaturen was vergelijkbaar met de kosten van het verzwaren van de zekeringenkast en een zwaardere aanvoer’, vertelt Lezer. ‘Ik heb dus LED-verlichting en bewegingssensoren laten installeren. Zodra er 10 minuten geen beweging in een ruimte is, schakelt de verlichting automatisch uit.’

Een goed gevoel

‘In mijn geval was de investering in nieuwe verlichting en sensoren gelijk aan de investering die ik had moeten doen aan de infrastructuur. Bij vervanging van bestaande verlichting door LED verlichting zal de lagere energienota de investering afbetalen. In ons geval lag dat dus anders. Wij hebben geen vergelijkingscijfers, omdat de energiebesparing voor een deel wegviel door de energie die nodig was voor de nieuwe activiteiten in ons gebouwencomplex. Het is wel zo dat wij nu inclusief die nieuwe activiteiten netto iets minder betalen dan voorheen. Dat geeft zeker een goed gevoel.’

Reken je niet rijk

Leveranciers van de LED verlichting zijn doorgaans te positief over de haalbare besparing, weet Richard Lezer. ‘Een traditionele TL buis van 36 Watt zal inclusief de voorschakeltrafo bijna 50 Watt (bruto) verbruiken. Het energieverbruik van een vergelijkbare LED TL, die meer licht geeft, ligt omstreeks 17 Watt (bruto). Veel leveranciers spreken over een besparing ‘tot 90%’. Juridisch misschien juist, maar mijn berekening komt uit op een besparing van 65 %. Verder wordt vaak gerekend met 3.000 gebruiksuren per jaar, maar realistischer is 2.500 uur. Op basis van een energietarief van € 0,12 per KwH kom ik dan uit op een besparing van € 10,00 per TL (buis). Door toepassing van bewegingssensoren brandt in flinke delen van ons magazijn de verlichting nog maar 1 uur per dag. Hierdoor wordt bij die verlichtingsgroepen een besparing bereikt van zo’n € 14,00 per jaar.

Voor een magazijn van 6 meter hoog is ongeveer 3 Watt per m2 aan LED verlichting nodig om 200 Lux (lichtsterkte) te halen. Bij een kantoor van 2,50 meter hoog is ongeveer 2 Watt per m2 nodig voor 400 Lux. Dit zijn gangbare verlichtingsniveaus.

Dit betekent dus dat een kantoorunit met 500 m2 magazijn en 250 m2 kantoor de volgende LED TL verlichting vraagt: (500 x 3) + (250 x 2) = 2.000 Watt. Een LED-TL is 18 Watt, dat zijn dus circa 60 lichtbakken met 2 buizen, 40 in het magazijn en 20 in de kantoren. De energie besparing is dan 120 x € 10,00 = € 1.200 per jaar. Door toepassing van bewegingssensoren kan dat nog wat toenemen. Door deze besparing te delen op de investering kan iedere ondernemer  zelf heel simpel uitrekenen waar het omslagpunt ligt.’

 Wees reëel

Lezers conclusie na zijn exercitie is duidelijk: vertel ondernemers dat ze geld kunnen besparen. Zo win je ondernemers voor je plan. Maar: schets een reële besparing. Dat is de beste methode om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Van overdreven ‘klimaat-gedram’ vanuit de overheid moet hij niets hebben. ‘Ondernemers laten zich niet graag iets zeggen door de overheid, en al helemaal niet als die overheid de fout maakt de discussie uit haar proporties te trekken en iedere twijfelaar als niet serieus af te doen. Vertel gewoon wat een ondernemer kan bijdragen door slim te investeren.’

Ondernemers zijn niet voor niets ondernemers geworden. Zij proberen met ondernemen geld te verdienen. Als de match tussen investeren en rendement gemaakt kan worden, dan rolt de bal vanzelf de goede kant op, aldus Richard Lezer.

Verplichte melding energiebesparing

Het VNHI vraagt dit jaar extra aandacht voor energiebesparing omdat ondernemers vanaf 1 juli verplicht melding moeten doen welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben. Het betreft in alle gevallen maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. De informatieplicht geldt overigens alleen ondernemers die jaarlijks meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh stroom verbruiken. MKB-Nederland heeft het VNHI ingeschakeld om deze boodschap ook via ons netwerk te verspreiden bij ondernemend Nederland.

Meer weten?

Wil je meer weten over besparen op je stroomkosten? Geef je dan op voor  de VNHI-bijeenkomst op 14 juni. Daar geeft Richard Lezer zijn ervaringen weer en kun je hem persoonlijk om een toelichting vragen.

 

Zie ook:

FR Security

Watt je moet weten over de Informatieplicht