Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Archiven

De ondernemersvolmacht voor agenten en importeurs

september 29, 2017 10:09 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Vooruit kijken, kansen zien (en pakken) en optimisme kenmerkt u als ondernemer. Worst-case scenario’s horen daar niet thuis. Of toch juist wel? Het kan zeer zeker geen kwaad om eens na te denken wat er met u en dus uw onderneming gebeurt wanneer (tijdelijk en dan bedoel ik geen vakantie) niet in staat bent om handelingen te verrichten. De business moet wel door. Immers, rekeningen dienen verzonden en betaald te worden en er dient gehandeld te worden.

Door vooraf vast te leggen wie en hoe er tijdens uw leven gehandeld moet worden als u (tijdelijk) uw eigen ondernemersbelangen niet meer kunt behartigen, kan de onderneming verder. Onderwerpen waar aan gedacht kunnen worden zijn de bevoegdheden tot het oproepen/bijwonen van een aandeelhoudersvergadering, het uitoefenen van het stemrecht op aandelen, het deponeren van de jaarstukken, het tekenen van belastingstukken en meer praktische zaken zoals het verrichten van betalingen en het binden van de onderneming in het algemeen, zoals het versturen van offertes en het aanvaarden van opdrachten; kortom ervoor zorgen dat uw bedrijf een gezicht heeft.

Al deze zaken kunnen geregeld worden in een ondernemersvolmacht, welke weer onderdeel kan uitmaken van een meer omvattend levenstestament. Het levenstestament is een algemene volmacht bij notariële akte waarin een persoon/personen worden aangewezen die uw belangen behartigen op het gebied van privé-, zakelijke en/of medische zaken.

De ondernemersvolmacht kan afgegeven worden aan één of meerdere personen. Uiteraard zijn dat personen die je vertrouwt en die verstand van zaken hebben. De reikwijdte van de volmacht kan naar eigen wens vorm gegeven worden. Kunnen de gevolmachtigden alles zelfstandig doen of dienen alle handelingen tezamen worden verricht? Of kunnen zij wellicht bepaalde handelingen tot een vooraf bepaald bedrag zelfstandig verrichten en de rest met medewerking van de overige gevolmachtigden? Wie controleert de gevolmachtigde(n). Het mooie aan de ondernemersvolmacht is dat deze volledig op maat gemaakt kan worden voor iedere ondernemer individueel waarbij de inhoud en de duur van de volmacht volledig afgestemd kan worden naar de wensen van de ondernemer en de specifieke omstandigheden waarin de ondernemer verkeert. Overigens is een ondernemersvolmacht voor iedere ondernemer een belangrijk instrument ongeacht de rechtsvorm waarin u de onderneming drijft.

De ondernemersvolmacht (of het levenstestament) wordt door een notaris opgesteld. Door de tussenkomst van de notaris is het voor iedereen duidelijk dat de volmacht is opgesteld door een ondernemer die wist wat hij deed. De notaris mag namelijk de volmacht niet laten tekenen als hij ziet dat de volmachtgever niet wilsbekwaam is.
De ondernemersvolmacht wordt ingeschreven in het Centraal Levenstestamenten Register. Hierin wordt bijgehouden wie een volmacht/levenstestament heeft opgesteld en bij welke notaris.

Mol Notariaat adviseert u graag bij het opstellen van een ondernemersvolmacht en voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met notaris mr. J.W. Mol (mol@molnotariaat.nl)

 

Mol Notariaat: seals your deals!

Vooruit kijken, kansen zien (en pakken) en optimisme kenmerkt u als ondernemer. Worst-case scenario’s horen daar niet thuis. Of toch…

Advantage Austria

Staat u wel eens stil bij uw levenstestament?

september 29, 2017 10:05 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Het is een feit dat de mens steeds ouder wordt. Helaas is het ook een gegeven dat ouder worden niet alleen met lichamelijke maar ook met geestelijke achteruitgang gepaard kan gaan. 

Gevolg kan zijn dat ouderen in een geïsoleerde en/of afhankelijke setting terecht kunnen komen, omdat zij de snelheid van het maatschappelijke leven niet meer zo goed aankunnen. Vooral alleenstaande ouderen treft deze situatie en het is dan ook niet uitgesloten dat zij afhankelijk worden van een derde voor bijvoorbeeld het doen van hun boodschappen,  het doen van (dagelijkse) bancaire betalingen,  aangiften inkomstenbelasting en het doen van pinopnamen. U kunt zich wel voorstellen dat mogelijk misbruik van pinopnamen door een derde op de loer kan liggen.

Het mogelijke misbruik van ouderen door een derde kan grotendeels worden ingeperkt door het opstellen van een notarieel levenstestament. Via zo’n levenstestament wordt een vertrouwenspersoon aangewezen, die in de geest van de oudere, kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. Deze vertrouwenspersoon kan dan namens de oudere bijvoorbeeld (bancaire)betalingen, geldopnamen, boodschappen doen en de administratie van de oudere overnemen. Deze vertrouwenspersoon moet  jaarlijks verantwoorden welke transacties hij namens de oudere heeft gedaan.  Als de oudere deze verantwoording niet meer tot zich kan nemen, zal de vertrouwenspersoon deze verantwoording moeten afleggen aan bijvoorbeeld de toekomstige erfgenamen van de oudere.

Het levenstestament betreft niet alleen financiële (rechts)-handelingen, maar kan natuurlijk ook beslissingen inhouden op medische ingrepen en behandelingen. Zo kan in het levenstestament de visie van de oudere worden opgenomen over het al dan niet behandelen van een levensbedreigende ziekte of het vrijwillig beëindigen van het leven in een eindfase van een kwaadaardige of chronische ziekte, waarvoor geen zinvolle medische behandeling meer mogelijk is. De vertrouwenspersoon beslist in dat geval conform de aangegeven wensen in het levenstestament.

Wilt u meer weten over het levenstestament? Neemt u dan contact op met onze notariële partner, Mol Notariaat

 

Het is een feit dat de mens steeds ouder wordt. Helaas is het ook een gegeven dat ouder worden niet…

Het non-concurrentiebeding in de agentuurovereenkomst: waar moet je rekening mee houden?

september 29, 2017 9:59 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

In agentuurovereenkomsten is vaak een non-concurrentiebeding opgenomen. Zo’n beding verplicht de handelsagent om – tijdens of na de beëindiging van de samenwerking – gedurende een bepaalde periode niet concurrerend te handelen ten opzichte van zijn fabrikant of leverancier.

Het non-concurrentiebeding kan de vorm hebben van een verbod om soortgelijke of dezelfde producten te vertegenwoordigen als de producten van de principaal. Het kan ook bepalen dat je na de beëindiging van de relatie geen zaken mag doen met klanten van de principaal, of binnen het gebied waarin je als agent actief was. Maar wat zegt de wet er eigenlijk over?

Auteur: mr. Jelmer Overdijk (Van Till advocaten)

In agentuurovereenkomsten is vaak een non-concurrentiebeding opgenomen. Zo’n beding verplicht de handelsagent om – tijdens of na de beëindiging van…

VNHI aanwezig bij Road2Import

september 29, 2017 9:52 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Op dinsdag 26 september 2017 zijn twee afgevaardigden van het VNHI, Reni Lommers (P4P) en Hans van Geluk (VGK Solutions), aanwezig geweest bij de Road2Import van de Kamer van Koophandel. Dit evenement is erop gericht startende importeurs in contact te brengen met ondersteunende organisaties en van meer (vak)informatie te voorzien. Dit jaar werd de Road2Import georganiseerd bij Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Na een opening door KvK-adviseur André Sterk, vertelde Algemeen directeur van Ouwehands Dierenpark Robin de Lange over het importeren van de reuzenpanda’s uit China naar Nederland.  Vervolgens zijn er kennissessies en 1-op-1 gesprekken gevoerd met potentiële leden. Het was een interessante en enerverende dag! 

Wilt u ook als vertegenwoordiger naar evenementen van het VNHI? Of bent u geïnteresseerd in het vak van importeur maar heeft u de Road2Import gemist? Neemt u dan contact op met het secretariaat. Zij voorzien u graag van meer informatie!  

Op dinsdag 26 september 2017 zijn twee afgevaardigden van het VNHI, Reni Lommers (P4P) en Hans van Geluk (VGK Solutions),…

Laatste kans voor compensatie renteswap!

september 29, 2017 9:15 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Amsterdam, september 2017 – Mkb’ers met een renteswap hebben nog tot en met 30 september a.s. de tijd om zich aanmelden bij hun bank voor compensatie. Daarna is het te laat en kan geen aanspraak meer worden gemaakt op een tegemoetkoming uit hoofde van het herstelkader. Alleen een gang naar de rechter kan dan nog leiden tot schadevergoeding. Het gaat om renteswaps die zijn geëindigd voor 1 april 2011. Aanmelden kan rechtstreeks bij de bank of via MKB-Claim.

Simon Zuurbier van MKB-Claim: “Het is belangrijk dat gedupeerde bedrijven nog deze week in actie komen. De gemiddelde compensatie bedraagt zo’n € 80.000, dus het is de moeite waard.“ Om van de zogenaamde opt-in-regeling gebruik te kunnen maken, kunnen ondernemers hun bank benaderen. Ook is het mogelijk om de gratis brief op de website van MKB-Claim te gebruiken. Mkb’ers met renteswaps die ná 1 april 2011 nog liepen, worden automatisch door de bank benaderd. De banken die zich hebben aangesloten bij het herstelkader zijn: ABN AMRO, Deutsche bank, ING, Rabobank, SNS en Van Lanschot.

Amsterdam, september 2017 – Mkb’ers met een renteswap hebben nog tot en met 30 september a.s. de tijd om zich…

Goedkope website laten maken

Professioneel online met voordelige website

september 22, 2017 1:34 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Als handelsagent of importeur wilt u natuurlijk graag goed verzorgd online aanwezig zijn. Het liefst met een professionele zakelijke website en graag zo voordelig mogelijk: u wilt bij voorkeur een goedkope website laten maken.

Voordelen van een eigen website

Via uw website biedt u potentiële zakelijke relaties de mogelijkheid om meer over uw onderneming te lezen. Naast informatie over uw dienstverlening, kunt u de bezoeker via uw site informeren over nieuws met betrekking tot uw onderneming en over ontwikkelingen in de branche. Daarnaast kan de bezoeker verleid worden tot het aanvragen van aanvullende informatie of een offerte. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om rechtstreeks met de websitebezoeker in contact te komen. 

Goedkope website laten maken

Het laten maken van een professionele website is in principe geen goedkoop verhaal. Over het algemeen wordt eerst een ontwerp gemaakt. Nadat er akkoord over het ontwerp is, wordt de website gebouwd. Hier gaan de nodige uren in gaan zitten, waardoor de kosten snel oplopen. 

Een alternatief is een goedkope website laten maken. Zo kunt u kiezen voor een voordelig kant-en-klaar design dat meteen inzetbaar is. De voordelige websitetemplates kunnen qua kleuren aangepast worden aan uw huisstijl en met de eigen afbeeldingen en teksten krijgt de website zo een uitstraling die aansluit bij uw eigen onderneming. 

Bij Websites voor mkb’ers is het mogelijk is om zo’n kant-en-klare template af te nemen. Wij hebben de website voor het VNHI gemaakt en bieden deze nu als voordelig website alternatief aan.

Extra goedkope website voor VNHI leden

Wilt u ook een goedkope website laten maken? Als lid van het VNHI krijgt u 10% ledenkorting op onze kant-en-klare designs. Voor vragen over deze aanbieding kunt u contact met mij opnemen via 020 7737800.

Voordelige WordPress website

Onze goedkope websitedesigns zijn gebaseerd op het gratis Content Management Systeem (CMS) WordPress. Met WordPress is het eenvoudig om zelf uw website te beheren. Daarnaast is in de basis uitermate geschikt om de site goed vindbaar te maken via zoekmachines zoals Google.

Als handelsagent of importeur wilt u natuurlijk graag goed verzorgd online aanwezig zijn. Het liefst met een professionele zakelijke website…

Dag van de Internationale Handel

‘Kabinet legt basis voor investeringen in de toekomst. Nu doorpakken!’

september 22, 2017 11:15 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

 ‘Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Al met al laat Rutte-II met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet’, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. ‘Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.’

 

Investeren in de verdienkracht van Nederland

Een nieuw kabinet zal volgens de ondernemingsorganisaties moeten investeren in de verdienkracht van ons land op lange termijn. Dat is nodig vanwege de noodzakelijke energietransitie en bijvoorbeeld de voortsnellende digitalisering van de samenleving. Ook liggen er grote opgaves rond wonen en duurzame mobiliteit. Dit vraagt om gerichte en slimme investeringen in mensen, infrastructuur en het vestigings- en ondernemingsklimaat. De bulk van deze investeringen moet vanuit bedrijven en mensen zelf komen, maar juist een nieuw kabinet moet de condities hiervoor creëren met een gerichte investeringsagenda. 

 

Extra investeringen

De ondernemersorganisaties juichen het toe dat het demissionaire kabinet in zijn nadagen nog extra investeringen doet om de aanpak van cybersecurity te intensiveren.  Zo komt er een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Hiervoor hebben ondernemers in het kader van de campagne NL Next Level gepleit. Ook is het een goede zaak dat het kabinet inmiddels al is gestart met het opbouwen van Invest-NL, de nieuwe investeringsinstelling waarvoor ondernemers zich ook al lange tijd hard maken. Dankzij deze instelling kunnen we van een aanpak met subsidies naar een investeringsaanpak voor bijvoorbeeld de energietransitie. 

Aandacht nodig voor lastenverlichting

Verder is het goed te zien dat de lonen volgens het CPB weer aantrekken. Wel maken ondernemers zich zorgen over de lastendruk in Nederland. Deze kabinetsperiode zijn de lasten voor burgers en ondernemers flink toegenomen, ondanks de 5 miljard lastenverlichting waar de ondernemersorganisaties zich sterk voor hebben gemaakt. Als het beleid van aanhoudende lastenverzwaringen niet wijzigt, lopen de lasten tussen 2018-2021 met €8 miljard op voor burgers en bedrijven. ‘Juist in tijden dat burgers en ondernemers ruimte moeten krijgen om te kunnen investeren in de toekomst is dit fnuikend voor het vestigingsklimaat’, aldus de ondernemingsorganisaties.  

 

Innoverende mkb’er afgeremd

Het is teleurstellend dat dit kabinet op de valreep nog bezuinigt op de Innovatieprestatiecontracten waarvan met name het mkb profiteert. Ook wordt geen extra geld uitgetrokken, zodat de WBSO versoberd moet worden. Onbegrijpelijk is dat het kabinet verder al weer wil bezuinigen op criminaliteitspreventie. Hierdoor dreigen succesvolle en effectieve publiek-private preventieprojecten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ten onder te gaan, terwijl ‘voorkomen altijd beter is dan genezen’.

 

Nieuwe kabinet kan nu doorpakken

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hopen snel een nieuw kabinet te kunnen verwelkomen. Dit is belangrijk voor onze internationale en Europese positie en om richting te geven aan de grote investeringen waar ons land voor staat in het kader van bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen, wonen, mobiliteit, innovatie en digitalisering. Ook zijn dringend maatregelen nodig om te zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en de risico’s voor werkgevers om mensen in dienst te nemen nu eens stevig worden aangepakt. Daarnaast moeten zzp’ers snel meer duidelijkheid krijgen over hun positie.

 

Meer weten?

U bent journalist, ondernemer of een branchevereniging en u wil meer weten over de verschillende begrotingen en hoe die uitpakken voor ondernemers? Kijk dan op onze websites (https://www.vno-ncw.nl/, https://www.mkb.nl en https://www.lto.nl )  voor de traditionele Prinsjesdag nieuwsbrief met alle maatregelen die ondernemers raken op een rij.

 ‘Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes…