Tag Archieven : opzegtermijn

Opzegtermijnen: let op!

januari 18, 2018 9:58 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Doorgaans wordt er niet al te lang gediscussieerd over de opzegtermijn wanneer u met uw principaal rond de tafel zit. Vaak accepteert u een termijn van 3 maanden, omdat u blij bent met het contract. Mijn standaard antwoord is wanneer ik advies moet geven, dat een dergelijke termijn te kort is. Ik zal u dit uitleggen aan de hand van voorbeelden.

Wanneer u voor onbepaalde tijd wordt aangesteld en de principaal mag u opzeggen met een termijn van 3 maanden, dan is de opzegging misschien wel reglementair, maar doorgaans zal voor veel branches, deze termijn te kort zijn. U kunt zich onmogelijk voorbereiden op een nieuwe situatie. U heeft vaak de tijd nodig om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld omdat u een personeelslid zou willen ontslaan, of wellicht dat u een kleinere showroom nodig heeft, maar u zult geconfronteerd worden met onderhandelingen met een verhuurder of de werknemer die langer zullen duren dan 3 maanden. Waarschijnlijk gaat het u ook nog geld kosten om uw overtallig personeel kwijt te raken. Bovendien raakt u inkomsten kwijt en u heeft in 3 maanden tijd geen nieuwe principaal gevonden die vergelijkbare inkomsten zal opleveren. U zult weer van onderaf aan moeten beginnen en dus zult u interen.

Wat ik hierboven schets geldt eens te meer voor de distributeur of de importeur die wordt aangesteld door de buitenlandse leverancier. Een korte opzegtermijn betekent doorgaans nog een voorraad die u vermoedelijk zult moeten uitverkopen tegen lagere prijzen en dus een lagere marge. Omdat een distributeur vaak veel meer financiële verplichtingen aangaat dan de handelsagent, zal de distributeur nog meer moeten opletten bij het aangaan van een contract.

Stel nu dat u zegt dat 3 maanden u niet per se raakt, dan kan het voor agenten die met seizoenen werken, weldegelijk grote gevolgen hebben. Stel dat u met een zomer- en winterseizoen werkt en de start van het zomerseizoen vindt plaats vanaf juli van het jaar. U wordt na de verkoop van het winterseizoen, bijvoorbeeld eind maart, opgezegd met een termijn van 3 maanden en dus eindigt de relatie per 30 juni van dat jaar. De principaal doet niets fout. Wat betekent dit voor u?

Eigenlijk zijn de gevolgen voor u nog groter, omdat u vlak voor het nieuwe seizoen wordt opgezegd en is de opzegtermijn van 3 maanden een lege huls geworden. Immers, u krijgt geen nieuwe collectie meer, omdat de principaal die kan geven aan een nieuwe agent die vanaf juli met de producten langs de klanten gaat. In deze situatie wordt vooral de agent hard getroffen en komt de opzegging van eind maart eigenlijk neer op een beëindiging met onmiddellijke ingang. Nogmaals, de opzeggingstermijn van 3 maanden is in deze situatie een lege huls. Om die reden doet u er verstandig aan om een langere opzegtermijn overeen te komen van tenminste 6 maanden en dit is ook heel goed te verdedigen. Juist omdat u met seizoenen werkt, kunnen beide partijen het zich niet veroorloven om vlak voor het seizoen uit elkaar te gaan. U zou mogelijk vergeten dat u als agent of distributeur ook kunt opzeggen, ook al komt dit weinig voor, maar u kunt het wel gebruiken als argument voor uw stelling.

Wanneer u dit laatste seizoen mist, heeft dat niet alleen een effect op uw inkomsten, maar ook een effect op de hoogte van de klantenvergoeding. Dit zal u met name raken wanneer de markt weer aantrekt en de principaal, misschien wel om die reden, afscheid van u neemt.

Denkt u dus niet te lichtzinnig over een opzegtermijn in uw contract. Denkt u er goed over na wat een opzegperiode is die bij u en bij uw branche past. Vanzelfsprekend kan het secretariaat uw vragen daarover beantwoorden.

 

Paul Holtrop

Secretaris

Doorgaans wordt er niet al te lang gediscussieerd over de opzegtermijn wanneer u met uw principaal rond de tafel zit.…