Tag Archieven : privacy

‘Werkgevers in de knel door privacywet’, zegt MKB-Nederland

maart 9, 2018 12:53 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens van medewerkers. Dat staat in een brief die MKB-Nederland en VNO-NCW dinsdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

100.000 banenplan

Beide ondernemersorganisaties willen dat de wetgever nader aangeeft onder welke voorwaarden werkgevers mogen vragen naar de gezondheidssituatie van medewerkers. Nu vult de AP de ruimte die de nieuwe privacywet AVG biedt zeer restrictief in. Door als wetgever duidelijkheid te creëren in de wet, kunnen ondernemers hun verantwoordelijkheden rond re-integratie, 100.000 banenplan en veilige werkomgeving waarmaken, zonder dat de AP daar onder het mom van privacy een stokje voor steekt.

Bedrijfsarts

Een werkgever mag bijvoorbeeld in de eerste zes weken ziekte niet aan een werknemer vragen wat hij of zij eventueel nog wel kan: zitten, staan, concentreren. Hiervoor moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld, die wél dat soort vragen mag stellen. Een onnodige medicalisering van het proces, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW, want in de Wet verbetering Poortwachter hebben de partijen juist afgesproken dat werkgever en werknemer er zoveel mogelijk sámen uitkomen.

Arbeidsbeperking

Ook stuit het de ondernemersorganisaties tegen de borst dat werkgevers die bijvoorbeeld via een uitzendbureau mensen met een beperking willen aannemen, tijdens de selectiefase niet mogen vragen wat de beperking is. Zo kan het gebeuren dat iemand met smetvrees een schoonmaakbaan krijgt aangeboden. Ook gerichte aanpassingen op de werkvloer zijn hierdoor niet mogelijk. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.   

Testen op drugs en alcohol

De werkgevers willen verder dat medewerkers bij chemische of nucleaire installaties mogen worden getest op alcohol- of drugsgebruik… Dit bericht is geplaatst via MKB-Nederland. Lees hier verder. 

 

Wilt u meer weten over de AVG? Het VNHI organiseert een netwerkbijeenkomst over dit thema. Voor meer informatie klikt u hier

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens van…